Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17-vt 18 åk 6 Ge Europa BW

Skapad 2017-10-19 12:48 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 6 SO (år 1-3)
Vi studerar Europa, dess gränser, bergskedjor, floder och hav. Vi lär oss om ländernas natur- och kulturlandskap, naturresurser, Eu, befolkning och levnadsförhållanden.

Innehåll

Jä  ht 17- vt 18 åk 6 Ge Europa BW

Vi studerar världsdelen, dess gränser, bergskedjor, floder och hav. Vi lär oss om Europas länder, natur- och kulturlandskap, naturresurser, Eu, befolkning och levnadsförhållanden. 

Mål för elev

Du ska:
* kunna skriva en beskrivande text med rubrik, inledande klassifikation och stycken med underrubriker.
* känna till och kunna sätta ut på kartan olika platser i Europa
* kunna beskriva de olika länderna utifrån hur det ser ut i naturen
* kunna dra slutsatser kring hur det ser ut i naturen och var befolkningen bor eller vad man arbetar med

 

 
 

Innehåll

Innehåll undervisning:

Vi använder oss av faktaböcker, stenciler, kartböcker och vi söker fakta på nätet och ser på film.

Vi studerar världsdelen Europa och Europas olika länder.

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

Vi arbetar i kartboken och studerar dess uppbyggnad med färger, symboler och skala och att det finns olika kartor; topografiska och tematiska kartor.

Vi tar reda på namn och läge på Europas länder och huvudstäder, samt viktigare öar, vatten och berg. Vi läser om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och vad det kan ha för betydelse.

Vi tar reda på fakta om några länder och lär oss att göra jämförelser mellan länder. Vi studerar då levnadsvillkor, till exempel olika tillgång till naturresurser, hur länderna är formade, invånarantal, var de flesta bor och vad länderna producerar.

Vi lär oss mer om varför EU finns, vad som krävs för att få vara med, samt hur beslutsfattandet i EU går till.

Kopplingar till läroplan

♦ Ge 4-6 Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
♦Ge4-6 Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Ge4-6 Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

♦Ge4-6 Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
♦Ge4-6 Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
♦Ge4-6 Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med Europa under vt 2015.

Bedömning

Bedömningen avser:

  • din analytiska förmåga, att göra jämförelser mellan länder i Europa genom att fokusera på naturlandskap, naturresurser, befolkning, levnadsförhållanden och statsskick

  • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i Europa och vad det får för betydelse för människor

  • din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, tolka och använda olika sorters kartor

  • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som floder, bergskedjor, slätter, inlandsklimat, kustklimat, polarklimat, medelhavsklimat, mellanklimat, tidvatten,
    industri, service, naturtillgångar, energikällor, folkmängd, valuta, statsskick, monarki, republik, demokrati, diktatur, ö, halvö, natur- och kulturlandskap, levnadsförhållanden.

  • vilka kunskaper du har om världsdelen Europa, dess länder, gränser, bergskedjor, större floder, hav och EU.

Kopplingar till läroplanen:

■ Ge E 6   I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.


■ Ge E 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

■ Ge E 6   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

■ Ge E 6 Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

 

 

 

Matriser

SO
Jä ht 17- vt 18 åk 6 Ge Europa BW

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp Vilka begrepp finns? Förstå innebörden av begreppen. Använda begreppen; tex att förstå och använda ord och begrepp som till exempel; bergskedjor, slätter, olika typer av klimat naturtillgångar, energikällor, folkmängd, valuta, statsskick, monarki, republik, demokrati, diktatur, natur- och kulturlandskap, levnadsförhållanden.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysförmåga Jämföra För/ Nackdelar Likheter/Skillnader Se samband
Eleven beskriver enkelt skillnader/ likheter och samband när det gäller Europas länders geografi, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Eleven beskriver väl skillnader/ likheter och samband när det gäller Europas länders geografi, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Eleven beskriver mycket väl skillnader/ likheter och samband när det gäller Europas länders geografi, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: