Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem, Linné, Björkris förskola

Skapad 2017-10-20 10:00 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

 

Nuläge - Var är vi?

Kartläggning, självvärdering och underlag       

(Reflektioner från förra året:)

Vår kontakt med föräldrarna har fungerat bra under tidigare år. Vi har fått mycket positiv feedback från många föräldrar och många har upplevt att vi haft ett bra samarbete med dem och varit lyhörda för deras barns behov och intresse. Vi upplever att vi har fått bra information om relevanta saker som rör deras barn. Därför kommer vi fortsätta på liknande sätt även i år.

Dock kände vi förra året att det blev stressigt mot slutet av vårterminen, med utvecklingssamtalen, över- och inskolningar och avslutningen. Vi har behövt sitta hemma och jobba mycket extra på kvällar och helger och hoppas minimera detta till detta året. Det här läsåret kommer vi att lägga utvecklingssamtalen tidigare än vad vi gjorde i fjol, gärna i januari/februari.

Vi kommer också att fundera på att ändra på vår form för föräldramötet. Det har tidigare blivit mycket uppskattat av föräldrar att få så mycket tydlig information om verksamheten, men det har varit alldeles för tidskrävande och nu i år är vi ju bara 2 pedagoger mot tidigare 4, så vi kommer behöva tänka fram en annan modell för föräldrainformation.

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

 

Förskolan ska vara ett komplement till hemmet.

Vårdnadshavare ska få inblick i vår verksamhet och vi ska få information och kunskap om deras barn. Då ökar möjligheten att barnens lärande och utveckling kan optimeras.

 

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

Vi arbetar för att kommunikation mellan oss och vårdnadshavaren är så bra som möjligt i den dagliga kontakten. Vi försöker lyssna på vårdnadshavarens önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Vi tänker på att förskolan är ett komplement till hemmet. Via Unikum kan vårdnadshavarna få en större inblick i vår verksamhet genom foton, film och text om vår verksamhet och barnens utveckling kopplat till läroplanen. Detta blir också underlaget till utvecklingssamtalet, som vi har minst en gång per år, där vi och vårdnadshavarna kan prata tillsammans om barnet. Vi informerar vårdnadshavaren om vår verksamhet via informationsbrev med jämna mellanrum. Vi har också föräldramöte varje år där vi informerar om verksamheten, genomförandeplanen, visar dokumentation, samt ger möjlighet till diskussioner.

Okt: Vi har bestämt oss för att ha ett föräldra-drop-in istället för ett traditionellt föräldramöte. Vi kommer att visa ca 300 bilder på barnens lärande och utveckling i verksamheten, samt en del text om våra tankar. Drop-in tror vi ökar möjligheten för mer individuell kommunikation utifrån föräldrars behov när det blir små grupper som möts och vi får då lättare att prata om det som är relevant för just deras barn. Barnen är ju dessutom med och kan berätta och visa själva. Dessutom tror vi det kan underlätta att föräldrar får mer flexibilitet i när de ska komma (i samband med den vanliga hämtningen) än med ett traditionellt föräldramöte.

 

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och nytt avstamp

Vi upplever att föräldrasamarbetet har fungerat bra den här terminen. Vi har fått positiv respons av föräldrar som tycker vi är lyhörda och de uppskattar vår verksamhet, så vi kommer fortsätta på samma sätt framöver.

Gällande föräldramötets nya utformning drop-in är vi väldigt nöjda med den formen, då det blev just som vi hoppats. Det var något mindre förarbete än tidigare år, (visserligen mycket beroende på att vi arbetat ännu mer medvetet med dokumentationen redan från terminstarten för att kunna använda i föräldrasammanhang).

Dessutom var uppslutningen 100%, vilket kan jämföras med förra årets 50%, så det verkar ha passat våra föräldrar bra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: