Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berlin: kommunikation, kultur & historia

Skapad 2017-10-20 10:08 i Victoriaskolan Grundskolor
Språkval årskurs 9
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Språkinlärningen är en process. Många teman och moment går in i varandra och låter sig inte alltid delas upp i enskilda arbetsområden och språksekvenser. Under höstterminen ska vi fokusera på vardagskommunikation och fördjupa kunskaperna. Du kommer skriva ett inlägg på Berlinbloggen och lär sig mer om Tysklands historia och kultur. Vi fördjupar oss i olika områden som känns angelägen och aktuella.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Enkla samtal, dialoger och intervjuer
 • Artighetsfraser och tilltalsord i olika situationer
 • Skriva korta texter
 • Berättelser, pjäser, dikter och sånger
 • Muntlig och skriftlig information t ex faktatexter
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning
 • Språkliga strategier för att delta och bidra till samtal, t ex frågor och fraser och uttryck
 • Olika sätt att söka och välja texter från Internet och andra media
 • - Realia; traditioner, fester, historia, politik, aktuella händelser, fakta om de tyskspråkiga länderna

Särskilda arbetsområden under läsåret:

Tysklands huvudstad Berlin

Tysklands historia & nyheter

Mat & matkultur (på restaurang /att handla)

På resande fot (att resa med olika färdmedel, semestrar)

Mitt hem - mitt rum (samt hushållsgöromål)

Kultur: Film, Konst & läsandet, Musik 

'

 Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Muntligt kommunikation på målspråket
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Ordförråd utökas med hjälp av bland annat läroböcker "Der Sprung 4". "sag mal 4" Text- och övningsbok 
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla texter och dialoger
 • Projekt / Inlämningsuppgifter /Projektarbete kring Tyskland / Österrike / Schweiz / Liechtenstein

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • uttrycka dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • läsa och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • skriva enkla texter och dialoger. Använda kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
 • reflektera kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt.

 

Bedömning sker med hjälp av bl a:

 • muntligt deltagande/prestation
 • läxor/läxförhör
 • inlämningsuppgifter / eventuell prov
 • tester/förhör/diagnoser/presentation - såväl muntliga som skriftliga
 • eventuell projektarbeten

Matriser

M2
Tyska Elevens Val 7 - 9

E
C
A
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Rättar dig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar dig oftast tydligt och sammanhängande, rättar dig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar dig i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Att formulera sig och kommunicera skriftligt anpassat för årskursen
Formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du skriver. Gör enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Visar viss variation i ordförrådet och kan bearbeta dina texter och göra enkla förbättringar.
Formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Visar variation i ordförrådet och kan i någon mån anpassa dina texter till syfte, mottagare och situation. Kan bearbeta dina texter och förbättra dem.
Interkulturell förståelse anpassat för årskursen
Har grundläggande kännedom om t.ex. geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser i länderna där målspråket används. Kan göra enkla jämförelser med ditt hemland och reflektera över samhällsfrågor och livsvillkor.
Har grunddläggande kännedom om t.ex. geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser i länderna där målspråket används. Kan göra enkla jämförelser med ditt hemland och reflektera över samhällsfrågor och livsvillkor.
Kommenterar översiktligt förutnämnda företeelser i olika sammanhang där språket används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: