Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

genrepedagogik: trafikkalendern och miljö

Skapad 2017-10-20 10:44 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Vi ska med hjälp av genrepedagogik ta oss an olika sorters texter.
Grundskola F – 6 Modersmål
Trafikkalendern skickas varje år till 600 000 elever i årskurs F-6 i samband med skolstarten och Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Det används flitigt på skolorna i olika ämne och nu är det dags att använda det på ditt modersmål.

Innehåll

Mål:

Att lära sig mer om trafik och miljöfrågor och bli att vara medveten att var och en i världen kan hjälpa till för att stoppa klimatförändringar för kommande generationer. Elever kommer att skriva olika typer av texter (mest berättande och argumenterande) med specifika delar kring trafik och miljö på sitt modersmål. 

Arbetsmaterial: 

vi kommer att använda huvudsakligen Trafikkalendern ( månaders övningar och uppmaningar) och deras hemsida: 

http://www.trafikkalendern.se/index.php  

Arbetssätt:

- En presentation om vad som finns på hemsidan: Filmer som visar hur vi kan arbeta med Trafikkalendern och skolors projekt, faktatexter om t ex barnkonvention,texter om säkerhet, miljö och hälsa, tematexter (barnens närmiljö, säker skolväg, lärande för hållbar utveckling..)

- Låt eleverna diskutera med varandra månadens bild I årets Trafikkalendern. 

- gör en ordlista om bilden på tavlan

- Elever med hjälp av lärare ska skriva en gemensam text om septembers bild 

- Berätta om din skolväg (rita eller bilder) 

- HUR ÄR DET I DITT LAND? LIKHETER /SKILLNADER? VISA NÅGRA BILDER OCH KOMMENTERA DEM TILL GRUPPEN

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Att skriva olika sorters texter åk 3

Att skriva texter

Återgivande text
Jag känner igen en återgivande text.
Jag kan i text berätta om någonting som hänt på ett något sammanhängande sätt.
Jag kan i text berätta om någonting som hänt på ett sammanhängande och tydligt sätt.
Jag använder passande och varierande tidsord och beskrivande ord, t.ex. sedan, först, därefter.
Berättande text
Jag känner igen en berättande text.
Jag kan skriva en sammanhängande berättelse.
Jag kan skriva en berättelse med början, handling och slut.
Jag kan skriva en berättelse med tydlig röd tråd.
Beskrivande text (faktatext)
Jag kan känna igen en faktatext.
Jag vet skillnaden på fakta och åsikt.
Jag kan söka efter information som jag använder när jag skriver faktatexter.
Jag kan med hjälp av fakta skapa en faktatext.
I min faktatext har jag passande rubriker och faktaord.
Instruerande text
Jag vet vad en instruktion är.
Jag kan följa en skriftlig instruktion.
Jag kan skriva en enkel instruktion som andra förstår.
Diskuterande/argumenterande text
Jag vet vad ett argument är.
Jag kan använda mig av argument.
Jag kan skriva en argumenterande text.
Jag funderar på motargument när jag skriver min text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: