Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2017-10-20 12:15 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F
I detta arbetsområde kommer du att få träna på texttypen argumenterande text. Du kommer att lära dig hur man formulerar argument och motargument samt hur du gör en källhänvisning.

Innehåll

 

 Vi kommer under några veckor jobba med debattartiklar.

Vi kommer att lära oss om typiska kännetecken för texttypen, vi kommer att läsa olika texter samt skriva en egen debattartikel.

 

  • Jobba i arbetshäfte
  • Jobba med frågor till häftet.
  • Läsa debattartiklar och diskutera dem.
  • Träna på att argumentera och komma med motargument.- Muntligt i smågrupper.
  • Skriva egen debattartikel.
 
       

Uppgifter

  • Tankekarta

  • debattartikel

  • Skriva debattartikel

Matriser

Debattartikel

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Tesen presenteras Ett argument finns som stöder åsikten.
Tesen presenteras Två argument finns som stöder åsikten. .
Tesen presenteras och förklaras. Minst två underbyggda argument som stöder åsikten finns och även ett motargument. Viss reflektion finns med i texten.
Tesen presenteras och förklaras. Flera väl underbyggda argument som stöder åsikten finns och även motargument. Motargumentet bemöts. Reflektion finns med i texten.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Inledning och avslutning finns.
Strukturen är tydlig. Inledningen ger bakgrund till tesen. Avslutning finns.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Texten har fokus på ämnet. Inledningen ger bakgrund till tesen. Avslutningen vänder sig till läsaren.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Användning av skiljetecken
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav. Försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav är oftast korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt. Styckeindelning finns.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Ny aspekt
Källor
En källa redovisas.
Två källor redovisas.
Minst två väl valda källor redovisas.
Minst tre väl valda källor redovisas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: