👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, GTLU, Saltkråkan, Naturvetenskap och miljö

Skapad 2017-10-20 16:07 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?_____________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Uppfylldes målen?  

Temaarbete med rymden:

letat fakta om planeter och vårt solsystem genom UR,Google och annan litteratur

återvinning/återbruk barnen deltar aktivt genom att gå med till vårt miljöhus,kretslopp

flanosaga om återvinning

Allemansrätten

odlingsprocess/kompostering, följa förmultningsprocessen med olika material

nedskräpning i våra hav

vi besöker skolskogen varje vecka

hitta vilse

Coop:s lilla ecoskola

skapat med naturmaterial och material från skatan

 

 

Det här har vi TÄNKT        

Barnen ska få en förståelse för kretsloppet,djur, natur och vår miljö och hur vi kan hjälpa till att ta hand om vår planet

Det här har vi LÄRT. Skriv om sådant som ni inte visste förut eller om sådant som ni nu förstår på ett annat sätt. Vad har vi lärt oss på köpet? .

Vi som pedagoger lärde oss att arbeta mer visuellt med film och bilder Detta för att barnen lättare ska ta till sig 

Med mycket repetition har barnen fått en större förståelse för ämnet är vår upplevelse

 

Detta har barnen UTVECKLAT. Reflektera över och få syn på vårt eget och barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Vi ser att våra barn har lärt sig hur jorden,solen och månen blev till

solen är en stjärna

att det finns ett astriodbälte som är en massa stenar

planeten mars har två månar

källsortering

allemansrätten, hur tar vi hand om vår natur 

återvinning/återbruk