Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusen gånger starkare

Skapad 2017-10-22 13:07 i Munkegärdeskolan Kungälv
Arbete med boken Tusen gånger starkare.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa boken "Tusen gånger starkare" av Christina Herrström. Under läsningen, som varieras mellan högläsning, gruppläsning och enskild läsning, kommer ni att få reflekterande frågor att svara på skriftligt. Vi avslutar med att titta på filmen, samt skriva en recension av boken.

Innehåll

Konkretisering av syfte och centralt innehåll LGR 11

Du får möjlighet att utveckla:

 •  dina lässtrategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterär text
 •  olika sätt att reflektera kring innehållet i en bok och en film
 •  din förmåga att urskilja budskapet i en bok och i en film
 •  din förmåga till att framföra dina åsikter i grupp och i helklass
 •     din förmåga att formulera dig i skrift

 

Undervisning

 • Läsning av boken, tyst och/eller gemensamt i grupp eller helklass.
 • Analys av boken utifrån frågor.
 • Skrivuppgift (bokrecension)
 • Filmvisning. 

Läsloggen och bokrecensionen kommer att finnas som uppgifter i classroom.

 

Bedömning

Både frågorna i läsloggen, läsningen i grupp/enskilt och bokrecensionen ligger till grund för bedömningen av det här arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska 7-9

F
E
D
C
B
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: