Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6A, kapitel 3 - Geometri

Skapad 2017-10-22 18:19 i St Mellby skola Alingsås
Mattespanarna 6A, kapitel 3 - Geometri
Grundskola 6 Matematik
Kapitel 3 som vi nu påbörjat berör Geometri. Bland annat: Cirkeln, skala, geometriska kroppar och figurer

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Centralt innehåll

Elevdel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • benämna geometriska kroppar, relatera dem till varandra samt använda de begrepp som är kopplade till dessa.
 • rita en cirkel och använda begreppen diameter och radie för att t.ex. jämföra olika cirklars storlek.
 • använda begreppen likformighet mellan olika figurer samt kunna uttrycka och använda förhållandet mellan dem i skala. 
 • lösa problem kopplade till geometri.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment.
 • skriftlig avstämning.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • träna problemlösning enskilt och i par.
 • göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • använda oss av datorn.

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar och spel som vi gör i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 3 - Geometri

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven känner till egenskaper och kan beskriva olika geometriska figurer, även tredimensionella.
Eleven ger enklare, begränsade beskrivningar av geometriska figurer. Eleven namnger geometriska figurer och ser enklare samband mellan tvådimensionella och tredimensionella kroppar.
Eleven ger beskrivningar av geometriska figurer och använder dem i bekanta sammanhang. Eleven namnger geometriska figurer och ser samband mellan tvådimensionella och tredimensionella kroppar.
Eleven ger beskrivningar av geometriska figurer, använder, jämför och värderar dem även i nya sammanhang. Eleven namnger geometriska figurer och ser samband mellan tvådimensionella och tredimensionella kroppar.
Eleven förstår begreppet likformighet.
Eleven bedömer om två figurer är likformiga.
Eleven bedömer om två figurer är likformiga samt beräknar sambandet mellan dem.
Eleven bedömer om två figurer är likformiga genom beräkning och använder sambandet mellan dem i nya sammanhang.
Eleven känner till olika begrepp som rör cirkeln.
Eleven känner till enklare begrepp som radie och diameter.
Eleven känner till och använder olika begrepp som cirkel, radie, diameter, cirkelsektor.
Eleven känner till, använder och kan förklara olika begrepp som cirkel, radie, diameter, cirkelsektor.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör likformiga figurer.
Eleven gör enkla likformiga figurer med ett givet förhållande.
Eleven gör likformiga figurer där vissa förhållanden är givna.
Eleven gör olika, nya likformiga figurer, både utifrån vissa givna förhållanden och då inga förhållanden är givna.
Eleven kan konstruera en cirkel.
Eleven konstruerar en cirkel med enkla givna mått med hjälp av en passare.
Eleven konstruerar en cirkel utifrån olika mått med hjälp av en passare.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: