👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Kroppens signalsystem, åk 9

Skapad 2017-10-23 10:13 i Duveds skola Åre
Nervsystemet, hjärnan, hormoner.
Grundskola 9 Biologi
Du kommer att få lära dig hur kroppens signalsystem styr och reglerar din kropp. Du får också lära dig till exempel hur det går till när uppfattar och reagerar på det som händer runt omkring dig. Du ska få lära dig att kroppens signalsystem består av nervsystemet och hormonsystemet. Du får också lära dig hur de är uppbyggda och hur de fungerar.

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

 • Veta hur nervsystemet är uppbyggt.
 • Känna till hur nervcellerna, nerverna och ryggmärgen är uppbyggda och fungerar
 • Känna till hur en nervimpuls färdas genom kroppen.
 • Känna till något om hjärnans anatomi och hur den är kopplad till olika funktioner
 • Veta hur hjärnan är organiserad med olika centra.
 • Veta hur en reflex fungerar.
 • Känna till att det finns ett självständigt nervsystem som styr många livsviktiga funktioner
 • Känna till något om minne och sömn
 • Känna till något om några vanliga skador och sjukdomar i signalsystem
 • Veta vad en hormon är.
 • Vara bekant med de viktigaste inresekretoriska körtlarna, deras hormoner och hur de verkar
 • Veta vilka funktioner i din kropp som styrs av hormoner.

Arbetssätt/Undervisning

För att nå målen kommer vi att arbeta i biologiboken på sidorna: 313 -329, 336-341

 • Teoretiska genomgångar
 • Uppgifter i boken och extrauppgifter på lösblad
 • Göra enskilda och grupp uppgifter
 • Diskussioner
 • se film
 • Bedömning

Det som kommer att bedömas är din:

 • Förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.
 • Kunskap inom området och hur du tillämpar dessa, både skriftlig och muntlig.
 • Avslutas med skriftligt prov

Matriser

Bi
Bedömningsmatris - Människokroppen

Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du kan ännu inte samtala om och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver inte några tänkbara slutsatser.
Du kan föra enkla samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Undersökning
Förmåga att planering en undersökning
Du kan ännu inte genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och då även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera utvecklade frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera välutvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i biologi
Du kan ännu inte jämföra resultaten med frågeställningarna och då dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier om människokroppen
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att ge exempel och kunna beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att förklara och visa på samband mellan dessa, t.ex. cellandningen med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet och kan förklara och visa på samband mellan dessa som t.ex. att beskriva cellandningen med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Kunskaper om olika yttre faktorers påverkan på människokroppen.
Du har ännu inte visat att du har förståelse för att din livsstil kan inverka på människans hälsa.. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har visar enkelt att du har förståelse för att din livsstil kan inverka på människans hälsa genom vår livsstil. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har förståelse för och kan föra ett utvecklat resonemang om att din livsstil kan inverka på människans hälsa.Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har god förståelse för och kan föra välutvecklade resonemang om att din livsstil kan inverka på människans. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.