Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - kretslopp och former

Skapad 2017-10-23 15:47 i Åledsskolans fritidshem Halmstad
Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp och i vilka olika former vi kan hitta vatten.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna redogöra för vattnets olika former och ge exempel på dessa runt omkring oss.

Du ska med hjälp av bilder kunna redogöra för vattnets kretslopp.

Innehåll

Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp och ser samband mellan detta och vattnets former. 

 

Begrepp

Viktiga ord och begrepp som du behöver lära dig att förstå och använda:

Fast form, flytande form, gasform, kretslopp, avdunsta, kondensera, atom, molekyl, densitet och experiment.

 

Genomförande

Du ska med hjälp av bilder få visa vattnets kretslopp.

Du ska få veta hur en vattenmolekyl ser ut. 

Du kommer att få lyssna på en berättelse och se film om vattnets kretslopp.

Du kommer att få pröva att vara en vattenmolekyl och genomgå de tre olika formerna, fast, flytande och gas.

Du kommer få se olika experiment med vatten.

Redovisning

Du ska med hjälp av bilder beskriva vattnets kretslopp.

Du ska genomföra en Kahoot om vattnets former samt delta i experiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
No - vattnets kretslopp och olika former

No - vatten

Visa att du kan:
 • NO  1-3   Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vatten
Jag kan med stöd säga vattnets olika faser (fast, flytande, gas) och kan ge ett exempel så som att fast är en isbit.
Jag kan säga vattnets olika faser (fast, flytande, gas) och kan säga något om övergången mellan de olika faserna.
Jag kan säga vattnets olika faser (fast, flytande, gas) och kan beskriva och förklara övergången mellan de olika faserna
Begrepp kokning, avdunstning, smältning och kondensering
Jag kan med stöd beskriva och förklara begreppen kokning, smältning och avdunstning.
Jag kan enkelt beskriva och förklara begreppen kokning, smältning och avdunstning.
Jag kan beskriva och förklara begreppet kondensering.
Vattnets kretslopp
Jag kan med stöd beskriva vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen. Jag tar hjälp av bilden och orden när jag berättar.
Jag kan enkelt beskriva vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen. Jag tar hjälp av bilden och orden när jag berättar.
Jag kan beskriva och förklara vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen. Jag tar hjälp av bilden när jag ritar och berättar.
Flyter/flyter inte
Jag kan med stöd namnge några saker som flyter och inte flyter på vatten.
Jag kan namnge några saker som flyter och inte flyter på vatten.
Jag kan enkelt förklara vad det är som gör att en sak flyter alt. sjunker. Jag kan ge några exempel vad som påverkar om saker flyter eller ej.
Experiment/undersökning
Jag kan med stöd ställa en enkel hypotes (vad jag tror kommer att hända), skriva eller rita något om resultatet (vad hände?) och skriva (med stöd) en enkel slutsats (varför jag tror att just det hände?)
Jag kan ställa en enkel hypotes (vad jag tror kommer att hända), skriva något om resultatet (vad hände?) och skriva en enkel slutsats (varför jag tror att just det hände?)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: