Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textuppgifter

Skapad 2017-10-23 16:42 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få skriva och bearbeta en text. Du kommer att arbeta med din metakognitiva och kommunikativa förmåga. Du ska få möjlighet att arbeta muntligt med att skriva och presentera texten. Vi kommer att använda oss av ipads och crome books.

Innehåll

Förmågor:

Metakognitiva förmågan kommer vi att arbeta med genom att du skriver en text läser igenom den och rättar vid behov. Du kommer också att bli filmad när du läser upp din text. Du får lyssna och redigera dig, eventuellt spela in flera gånger tills du blir nöjd.

Kommunikativa förmågan tränar du genom att du skriver en text som har en röd tråd samt läser upp din text och får möjlighet att lyssna på din egen röst.  

 
 

 

Uppgifter

 • Februarilovet i novellform

 • Valfri text

 • Beskrivande text

 • Uppdraget

 • Utflykten till Galgberget och 91:ans museum

 • Varberg

 • Skriv en text

 • Filma, spela in.

 • Utflykten till Galgberget och 91:ans museum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 3

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nedan hittar du kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: