👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp10 - Planering Gracias 7 kap 1-4

Skapad 2017-10-23 20:59 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Moderna språk - språkval
Kapitlen 1-4 handlar om att lära sig några grundläggande ord och fraser som du sedan kommer att använda för att presentera dig och kommunicera med andra.

Innehåll

Klicka på länken nedan för att komma åt planeringen (dokumentet uppdateras kontinuerligt).

Planering HT2017

Uppgifter

 • España

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Sp10 - Bedömningsmatris Gracias 7 Kap 1 - 4

JAG...

Nivå 1
Jag behöver träna mer för att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 2
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget E.
Nivå 3
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget C.
Nivå 4
Jag är på god väg att nå kunskapskraven för betyget A.
SKRIVER...
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras.
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
VISAR ATT...
(un/una, singular/plural, några verb).
jag inte kan använda grammatiska strukturer ur kapitlen 1-4.
jag delvis kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 1-4.
jag kan använda några grammatiska strukturer ur kapitlen 1-4 med viss säkerhet.
jag kan använda de flesta grammatiska strukturer ur kapitlen 1-4 med viss säkerhet.
HAR ETT ORDFÖRRÅD SOM ÄR...
väldigt begränsat (jag kan väldigt få eller inga ord alls ur kap 1-4) (mindre än 30%).
delvis grundläggande (jag kan några ord ur kapitlen 1-4). (ca 30-50%)
grundläggande (jag kan flera ord ur kapitlen 1-4). (ca 50-70%)
grundläggande (jag kan de flesta ord ur kapitlen 1-4). (ca 70% eller mer)
TALAR...
väldigt få ord och kan fortfarande inte berätta något om mig själv eller andra.
med enstaka ord och fraser för att berätta något om mig själv och andra på ett begripligt sätt. Jag kan använda någon turistfras
med några ord och fraser och formulerar mig enkelt och begripligt för att berätta några enstaka saker om mig själv och andra. Jag kan använda några turistfraser.
med ord och fraser och formulerar mig enkelt och relativt tydligt för att berätta mer detaljerat om mig själv och andra. Jag kan använda flera turistfraser.
SAMTALAR...
och uttrycker mig med lösryckta ord och kan inte interagera med andra.
och visar att jag delvis kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på någon fråga.
och visar att jag kan interagera med andra genom att t.ex. ställa och svara på några enstaka frågor eller följdfrågor.
och visar att jag kan interagera med andra på ett mer detaljerat sätt genom att t.ex. ställa och svara på frågor och följdfrågor samt att aktivt delta i samtalet.
LÄSER...
men visar att jag inte förstår det mest väsentliga av innehållet och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
HÖR...
men visar att jag inte förstår det mest väsentliga av innehållet och behöver träna mer.
och visar att jag förstår det mest väsentliga av innehållet.
och visar att jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
och visar att jag förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
VISAR ATT...
(hitta länderna på kartan och veta namn på deras huvudstäder)
jag inte har några kunskaper om länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om några få länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om flera länder där spanskan är det officiella språket.
jag har lite kunskaper om de flesta länder där spanskan är det officiella språket.