👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckare, erövrare, imperialist?

Skapad 2017-10-24 09:08 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Vi ska studera hur världen förändrades under renässansen och vilka spår av detta man kan finna idag.
Grundskola 8 Historia
Vi läser om hur europeiska riken upptäcker och erövrar andra delar av världen och inleder imperiebygge med de följder det innebär för befolkningen i de aktuella områdena.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Upptäckare, erövrare, imperialist?

F
E
C
A
Historiakunskaper
Du har ännu inte visat att du har de kunskaper du behöver för att redovisa för den aktuella perioden. Du har inte
Du kan på ett grundläggande sätt redovisa för den aktuella perioden. Du kan på ett enkelt sätt ordna händelser tidsmässig. Du känner till några viktiga personer och vad de hade för roll i historien. Du känner till några viktiga händelser som spelade en roll i historien.
Du kan på ett tydligt sätt redovisa för den aktuella perioden. Du visar att du har god överblick över när händelser inträffar tidsmässigt. Du har god kunskap om viktiga personer och vilken roll de spelat i historien. Du har god kunskap om viktiga händelser under den aktuella perioden.
Du kan på ett mycket tydligt sätt redovisa för den aktuella perioden. Du visar att du har mycket god överblick över när händelser inträffar tidsmässigt. Du har mycket god kunskap om viktiga personer och kan på ett tydligt sätt redogöra för vilken roll de spelat i historien. Du har mycket god kunskap om viktiga händelser under den aktuella perioden.
Se samband
Du behöver hjälp med att se samband mellan olika historiska händelser. Du behöver hjälp med att visa på hur historien påverkar nutiden.
Du kan visa på enkla samband mellan olika händelser. Du kan ge några enkla exempel på hur historien påverkar nutiden.
Du visar att du kan se flera och relevanta samband mellan olika händelser. Du kan ge välgrundade exempel på hur historien påverkar nutiden.
Du visar att du kan obehindrat se samband mellan olika händelser och kan resonera kring detta. Du visar på mycket god förmåga att ge exempel på hur historien påverkar nutiden och vilka följder detta har fått/kan få.
Användande av historiska begrepp
Du behöver hjälp med användandet av historiska begrepp så som upptäcktsresande, kolonisering, triangelhandel och slavhandel.
Du kan på ett grundläggande sätt använda dig av historiska begrepp så som upptäcktsresande, kolonisering, triangelhandel och slavhandel för att kunna ordna och använda dina historiska kunskaper.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt använda dig av historiska begrepp så som upptäcktsresande, kolonisering, triangelhandel och slavhandel för att kunna ordna och använda dina historiska kunskaper.
Du kan på ett väl fungerande sätt använda dig av historiska begrepp så som upptäcktsresande, kolonisering, triangelhandel och slavhandel för att kunna ordna och använda dina historiska kunskaper.