Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sport i världen och hemma

Skapad 2017-10-24 09:43 i Modersmålsenhet Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Modersmål
I denna tema ska eleverna arbeta med olika sporter. Genom denna tema ska de utveckla sina språk muntligt och skriftligt.

Innehåll

Ämnets syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

   

  TEMA

   

  SPORT I VÄRLDEN OCH HEMMA

   

  Att utifrån de allmänna syftena anknyta till de sporter som eleverna känner till från sina hemländer, lära mer om Sveriges sporter, gärna de som är speciella och okända för eleverna. Särskilt påpeka att båda könen kan sporta i Sverige.



  DET HÄR SKA DU SOM ELEV LÄRA DIG:

  • DE KROPPSDELAR SOM DU ANVÄNDER I DE OLIKA SPORTERNA. NAMN OCH FUNKTION.

  • SPORTER SOM FINNS I HEMLÄNDERNA

  • NÅGRA SPORTER SOM ENDAST FINNS I KALLA LÄNDER

  • GEMENSAMMA SPORTER


  EXEMPEL PÅ SPORTER:

  • KAMELRIDNING

  • SURFNING

  • ÖKENJAKT

  • ISHOCKEY

  • CURLING

  • SKIDOR

  Tidsplan

   


  En -två terminer


  CENTRALT INNEHÅLL (Valda delar)

  Tala och samtala


     Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

          Muntligt berättande i olika sammanhang.

          Uttal, betoning och satsmelodi.

  Läsa och skriva

          Strategier för att skriva elevnära texter.


  Berättande texter och faktatexter

    Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.


  Kultur och samhälle

          Lekar och sport från områden där modersmålet talas, men även från Sverige.

  Genomförande/arbetssätt


  Elevgruppen samtalar om olika sporter och vad de vill lära sig om dem

  Läraren letar texter om de olika sporterna och försöker hitta översättningar (eller be om korrekta översättningar) som eleverna kan arbeta med.

  Filmer och klipp från You Tube och eventuellt SLI.se

  Eventuellt studiebesök på sporter som finns i närheten.

  Eleverna skriver om de sporter de valt. (på standardmodersmål)

  Eleverna läser alla texter högt för kompisarna. Läraren kommenterar och förklarar.

  Eleverna berättar muntligt för om sporterna (på standardmodersmål)

  BEDÖMNING:

  Läraren bedömer fortlöpande muntligt deltagande, läsning och skriftliga resultat.



   

  Nivå E

  Nivå C

  Nivå A

  Läsa och förstå

  läsa på modersmål

  Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse.

  Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.

  Du läser åldersanpassade texter med  mycket gott flyt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.

  Skriva

  skriva på modersmål

  Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.

  Du uttrycker dig utvecklat med relativt god säkerhet Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

  Du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med  god säkerhet. Du följer grundläggande regler för språkriktighet väl.  Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

  Att samtala (kommunicera,

  formulera. diskutera)

  Du kan samtala och diskutera på ett enkel sätt olika frågor om olika sporter

  Du kan samtala och diskutera på ett utvecklat sätt olika sporter.

  Du kan samtala och diskutera på ett välutvecklat sätt om olika sporter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: