Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2017-10-24 10:22 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Det är inte bara viktigt att kunna läsa, skrivandet är också en del av ämnet svenska. Vi ska träna skrivande på olika sätt, allt för att utvecklas och bättre behärska det svenska språket.

Innehåll


Undervisningens innehåll: Vad?

Det är inte bara viktigt att kunna läsa, utan även
skrivandet är mycket viktigt.
Du ska kunna skriva på olika sätt i olika situationer
och ditt skrivande utvecklas faktiskt genom hela livet!


De syften som berör detta område inom ämnet svenska i läroplanen finns att läsa nedan:
Kopplingar till läroplan
● Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sv
● Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Sv
● Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Sv

 


Undervisningens innehåll: Hur?

Kunskapskrav (för år 3/6/9)
Också hämtat ur läroplanen finns ett antal centrala innehåll som speciellt berör skrivandet. (se nedan)
Kopplingar till läroplan
♦ Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska Sv 4-6
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
♦ Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot Sv 4-6
respons på texter.
♦ Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Sv 4-6
♦ Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, Sv 4-6
skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
♦ Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Sv 4-6
♦ Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till Sv 4-6
exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Arbetet med att skriva och utveckla skrivandet pågår under hela läsåret. De rubriker och olika arbetsområdet vi kommer att
arbeta med skrivande under, är framför allt de här:


1. Att skriva om egna upplevelser och erfarenheter, t.ex. i loggbok eller annan skrivbok eller dator/I-Pad


2. Att skriva faktatexter, t.ex. inom SO.n, NO.n eller i annan skrivbok eller dator/I-pad.


3. Att skriva påhittade berättelser, t.ex. uppsatser, pjäser, dikter


Vi kommer även att arbeta med skrivande utifrån de här aspekterna:
- Beskrivande texter
- Berättande texter
- Argumenterande texter
- Förklarande texter
- Återberättande texter
- Instruerande texter

 

Bedömning
De lägst ställda kraven för skolår sex gällande de här momenten i ämnet svenska är de nedan angivna:
Kopplingar till läroplan
■ Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss Sv E 6
språklig variation.
■ I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss Sv E 6
säkerhet.
■ De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Sv E 6
■ Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av Sv E 6
ämnesspecifika ord och begrepp.
■ Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande Sv E 6
sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
■ Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta Sv E 6
texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.


Bedömningen av på vilket sätt kunskaper uppnås och förmågor utvecklas, kommer att ske på ett antal olika sätt under läsårets
gång, bl a utifrån Skolverkets bedömningsstöd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: