Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2017-10-24 10:44 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens befolkning ökar i snabb takt. Det beror främst på att antalet människor i världens fattigaste länder blir allt fler. I flera av världens rikaste länder är befolkningsutvecklingen den motsatta - ´barnafödandet minskar. I Europa har antalet döda varit fler än antalet födda barn under vissa år - det innebär att äldre människor, som inte arbetar och bidrar till ett lands ekonomi, blir en allt större del av befolkningen. Fler än någonsin flyttar från landsbyggden till städer - denna urbanisering är störst i utvecklingsländerna och innebär förändrade livsvillkor för miljontals människor. Många flyttar också till ett annat land - miljoner människor tvingas flytta p.g.a. krig och konflikter. Andra söker sig till ett annat land för att söka arbete och få ett bättre liv.

Innehåll

 

Undervisning: Föreläsning, diskussioner, eget arbete, träna på att göra analyser med hjälp av statistik, film.

Tidsplan:  Vecka 41-43

Examinationsuppgift: Du kommer dels att bedömas under våra diskussioner, arbetet med tilldelade uppgifter samt skriftligt prov. Provet baseras på tilldelade träningsfrågor (classroom) samt genomgångar.

Provdatum: 

22/10 8c

23/10 8a

Förväntat resultat:

Efter detta moment ska du;

  • Ha kunskap om hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet. Hur kommer det sig att vissa områden är mer befolkade än andra områden? 
  • Ha kunskap om och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen (i världen och Sverige). Hur den kan påverka städer? landsbygd? områden? klimat? miljö? tillgång till resurser?
  • Ha kunskap om begreppen migration och urbanisering. Kunna beskriva dess orsaker och konsekvenser.
  • Ha kunskap om de centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Exempel; Asyl, Befolkningsfördelning, Befolkningstäthet, Emigration, Immigration, Kåkstad, Segregation, Integration, Flykting, Uppehållstillstånd,  
  • Ha kunskap om sambandet mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: