👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider: Vår

Skapad 2017-10-24 15:23 i Oxledsskolan F-6 Partille
Planering för tema årstider: - Vår
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Varför är det olika årstider i Sverige? Vad händer med naturen på våren? Hur kan du känna att det är vår? Det är några frågor vi skall ta reda på!

Innehåll

Elevdel

Under arbetet med årstider kommer du att utveckla dina förmågor i NO & SO: Förmågan att kommunicera, förmågan att göra undersökningar och förmågan att beskriva och förklara. Detta gör vi genom att: titta på spår i naturen, undersöka, se på film, lyssna på lärare och varandra, diskutera, rita och skriva.

Konkreta mål

När vi är klara med området skall du ha kunskap om :

- varför det blir olika årstider i Sverige

- månadernas namn och vilka som räknas till årstiden vår

- några saker & högtider som är specifika för våren

- namnen på några svenska växter och djur

- hur man skriver och ritar det man observerat

- livscykeln för en fjäril

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att :

- beskriva och berätta om årstiden vår och vilka förändringar som händer i naturen.

- rita och skriva om det vi tittat på/undersökt

- använda begreppen: årstid och månad

- namnge några vanliga svenska djur och växter

- beskriva fjärilens livscykel

 

Detta visar du genom att du:

berättar muntligt om vad som händer i naturen på våren 

använder begreppen på ett riktigt sätt (årstid, månad, flyttfågel/stannfågel, revir, livscykel, ägg,larv,puppa)

ritar och skriver om något vi observerat i naturen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Fy  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3