Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap

Skapad 2017-10-24 16:59 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
I år 8 bygger vi vidare på grundmetoderna. Förutom praktisk matlagning och bakning ligger fokus på näringslära och tvätt. Du kommer få jobba mer självständigt och vid två tillfällen planera en egen måltid samt valfritt matbröd.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i hem-och konsumentkunskap skall syfta mot följande mål.

Undervisningens innehåll

Terminsplanering i Hem- och konsumentkunskap

  1. Varm smörgås med sallad. Introduktion: betygskriterier, hygien, rutiner.
  2. Tacopaj, sallad. Livsmedelskunskap: köttfärs.
  3. Näringslära. Matens betydelse för din hälsa. Ser film och genomgång och planering av eget arbete. Start grupparbete
  4. Grupparbete redovisning om olika näringsämnen. Liten tapas med röror.
  5. Halva gruppen matlagning, halva grupp teori.
  6. Halva gruppen matlagning, halva gruppen teori.
  7. Prov i näringslära. Scones.
  8. Konsumentekonomi, Prisberäkna din måltid. Lämna in ”mat för en dag”  Hur är en butik uppbyggd? Uppgifter på Willys.
  9. Tvätt, småkakor.
  10. Halvgrupp: smaksattbröd, halvgrupp tvätt. Hur sköter du dina kläder?
  11. Halvgrupp: smaksattbröd, halvgrupp tvätt. Hur sköter du dina kläder?
  12. Prov i tvätt. Vi steker Quesadillas.
  13. Fiskrätter. Kockduellen enligt tallriksmodellen. Livsmedelkunskap: Fisk.
  14. Gryträtt. Livsmedelskunskap: kött/kyckling. Koka och steka.
  15. Julbak, traditioner.
  16. Städning. Effektiv och miljövänlig städning.

Arbetssätt

I arbetet med recept lär sig eleverna att följa skriftliga instruktioner och de tillägnar sig ett ordförråd i ämnet hem- och konsumentkunskap. När eleverna arbetar med recept lär de sig även att beräkna mängder, de utvecklar både sin språkliga och sin matematiska förmåga. I år 8 ska eleverna själva börja skapa egna måltider och börja arbeta mer på egen hand. Att baka och laga mat handlar om att tillämpa en mängd olika metoder som kan tyckas självklara för den som kan laga mat. Att koka, fräsa, sjuda, steka och jäsa är olika exempel på detta. I år 8 lär vi oss hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet. Vid planering och organisering behöver man överväga olika moment, tidsåtgång och arbetsuppgifter och i vilken ordning de ska ske. Att själv kunna planera och tillaga sina måltider samt utföra andra uppgifter i hemmet är redskap som ger människor möjlighet att organisera sin vardag. Det utvecklar tilltron till den egna förmågan. Att ha goda kunskaper om redskapen gör det möjligt att välja de redskap som passar bäst i varje enskild situation. Eleverna utveckla kunskaper om hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel samt tvätt. Kunskapen är också viktig ur ekonomisk och miljömässig synpunkt, eftersom rätt hanterade livsmedel har längre hållbarhetstid. Miljö och livsstil I årskurs 8 är det fokus på hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Att minska matsvinn genom att kunna beräkna mängder och laga mat efter säsong är ett led i detta. Att med sina sinnen kunna avgöra om ett livsmedel är fräscht eller dåligt likaså. Tanken bakom innehållet är att eleverna ska utveckla ett miljömässigt förhållningssätt till vardagliga förbrukningsvaror. I år 8 är de största arbetsområdena näringslära och tvätt vilket resulterar i ett prov som summativ bedömning. I den formativa bedömningen får eleverna individuellt möjlighet att planera mat för en dag och sedan tillaga en valfri hälsosam måltid. Vi fördjupar oss i näringsämnen och deras betydelse för vårt välbefinnande och lär oss olika hjälpmedel för att lära sig att äta hälsosamt.

Varje lektion är uppdelad med en teoretisk genomgång och sedan praktiskt arbete av varierande slag. Stort fokus läggs på HEM (hälsa, ekonomi och miljö), tvättkunskaper, livsmedelshygien, hygien i köket samt olika matlagningsmetoder. Eleverna arbetar 1-3 i varje kök. De får utvärdera sitt resultat i en loggbok.

Bedömning

 • läsa och tolka recept
 • planera olika moment i matlagningen, tidsåtgång och i vilken ordning de bör ske
 • kunna använda sig av matlagningsbegrepp som: bryna, sjuda, fräsa, jäsa, porös och ansa.
 • baka eller tillaga måltider och använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande hygieniskt och säkert sätt.
 • ta ansvar för hela arbetsprocessen t.ex. arbetsfördelning i gruppen och efterarbete, exempelvis disk och rengöring.
 • näringslära: tallriksmodell, kostcirkel, näringsämnen och energi.
 • utföra arbetsuppgifter utifrån ett miljöperspektiv t.ex. källsortera, tillämpa resurshushållning och kunna tvätta på ett miljövänligt sätt. 
 • ta initiativ genom att använda sina kunskaper och erfarenheter till att utveckla arbetet för sig själv och andra, arbeta tillsammans med andra för ett gemensamt mål.
 • Utvärdera sin val och sin arbetsprocess i loggen.

Färdigheter som bedöms: Koka, steka, reda, baka, tvätta, diska, rengöra, livsmedelshantering, källsortera.

Förmågor som bedöms: Organisera, disponera, reflektera, diskutera, ta ställning, värdera information, bedöma, argumentera, ompröva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: