Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 2

Skapad 2017-10-24 21:18 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Svenska
Vi är många som ska leva på samma jordklot! Det finns djur, växter och människor och vi är alla en del av naturen. Vi använder det som finns i naturen på många sätt. För att naturen ska finnas till för alla som kommer efter oss är det viktigt att vi tar hand om den på bästa sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i arbetsområdet "Hållbar utveckling" syftar till att du utvecklar förståelse för att livet på jorden är unikt och att miljön på jorden är föränderlig och sårbar. Det syftar även till du ska utveckla förståelse för att det är vårt ansvar att ta hand om vår jord och att arbeta för en hållbar utveckling. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Analysera hur naturen och människan påverkar och förändrar livsmiljöer.
 • Värdera lösningar på olika miljöfrågor utifrån hållbar utveckling. 
 • Använda olika begrepp för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop.
 • Uttrycka budskap med bilder.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Kunna beskriva hur olika val i vardagen kan påverka miljön.
 • Kunna ge förslag på hur du kan bidra till hållbar utveckling. 
 • Beskriva vad några olika saker är gjorda av och hur de kan sorteras. 
 • Skapa bilder som berättar något. 
 • Med hjälp av text och bild förtydliga ditt budskap. 

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Ge exempel på hur man kan vara klimatsmart.
 • Prata om olika materials egenskaper och sortera i återvinningen.
 • Tillsammans med andra tillverka en affisch.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • I mindre grupper
 • Se på film
 • Diskussioner
 • Läsa faktatexter
 • Skapa affischer
 • Gå till återvinningen

Begrepp

 • Hållbar utveckling
 • Klimat
 • Material
 • Återvinning 
 • Återanvändning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: