👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och politik

Skapad 2017-10-25 09:25 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 6 Svenska Bild Samhällskunskap
Hur fungerar vårt samhälle? Vilket och vilka styr? Pengarna, politiken? Vad är en kommun och vad menar man med staten? Makt, vad är det? Skyddar lagen människan?

Innehåll

Eleverna kommer att få arbeta med textläsning, ord och begrepp, simuleringar, argumenterande texter, intervjuer, skapa planscher för ett nytt demokratiskt parti,

så att de ska på förståelse för hur vårt samhälle fungerar. 

Eleverna ska använda den lärobok vi har i samhällskunskap, UR filmer om hur Sverige fungerar, simuleringar om hur samverkan i samhällen samt egna fältstudier på skolan och ett grundarbete om skolan ska kunna ordna en is till vintern. Målgrupp för det sista arbetet blir Skolråder på Vänge skola.

Eleverna kommer att bedömas i vilken grad de har en förståelse för att aktivt kunna använda aktuella ord och begrepp,

formulera en argumenterande text om privat ekonomi (månadspeng), genomföra en intervju( för och efterarbete) med en person som representerar kommunens eller landstingets anställda samt skapa en tydlig plansch/affisch för ett påhittat demokratiskt parti.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6