👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¡Charadas! Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 6-9)

Skapad 2017-10-25 10:42 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
För att låta eleverna öva sig på muntlig framställning och att använda sig av språkliga strategier får de laga mat tillsammans i smågrupper. De blir alla ansvariga för att själva förstå och förmedla en del av receptet till övriga i gruppen. Vi filmar matlagningsprocessen med i-pads.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
¿Eres un mono? ¿Un elefante? ¡Ah! ¡¿Una profesora?! I detta arbetsområde tränar vi oss, genom att leka charader, på att prata och använda språkliga strategier för att förstå och göra oss förstådda.

Innehåll

Vad

Detta arbetsområde i spanska går ut på att leka charader och på så sätt öva dig på muntlig framställning och på att använda strategier när språket inte räcker till.

 

Centralt innehåll

 • Talat språk som är beskrivande
 • Samtal och dialoger
 • Berättelser i dramatiserad form
 • Språkliga strategier
 • Ordförråd (substantiv, verb och adjektiv)

Mål

Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Detta innebär att du skall lära dig att...

 • förmedla och ta emot ett budskap på spanska (och genom gester och kroppsspråk)
 • använda dig av trix (strategier) för att nå fram till den du pratar med, t.ex. omformuleringar och kroppsspråk
 • förstå och använda dig av olika glosor och bilda meningar med dessa

Hur

¡Charadas!

 • Du blir tillsammans med dina klasskamrater indelad i fyra grupper/lag.
 • Skriv två substantiv på två lappar. Skriv två verb (3e person singular) på två lappar. Skriv två adverb på två lappar. Orden ska stå på spanska. T.ex. "El gato" (katten=substantiv), "corre" (han, hon, den, det springer=verb), "rápido" (snabbt=adverb).
 • Vik dina lappar två gånger. Lägg dem tillsammans med lappar från resten av din grupp i tre olika burkar. En burk för substantiv, en för verb och en för adjektiv.
 • Gå med din grupp till ett av hörnen i klassrummet. Tag med burkarna med lappar.

 

 • Valfri person drar en substantiv-lapp.
 • Du ska nu förmedla till dina gruppkamrater vad som står på din lapp.

 

Den som ska göra sig förstådd:

 • Du får inte visa lappen, säga vad som står på lappen, eller kommunicera på svenska eller engelska.
 • Du får använda spanska ord, kroppsspråk och gester (t.ex. peka på saker). Alla andra trix är tillåtna!
 • Lek och låt fantasin flöda!

 

Den som ska förstå:

 • Du får gissa vad charaden föreställer, hur många gånger som helst.
 • Du får ställa frågor till den som gör charaden, på spanska eller svenska.
 • Du får prata med dina gruppkamrater på svenska och spanska.

 

 • När gruppen gissat vad ordet är på spanska tar nästa person en verb-lapp och gör en charad med ordet som står på den.
 • Tredje personen tar en adverb-lapp och gör charader med det ordet.
 • De tre orden bildar en mening. En mening ger ett poäng!

 

Förhållningsregler:

 • Var snäll!
 • Var uppmuntrande mot varandra!
 • Ge varandra beröm!
 • Lyssna på dina gruppkamrater!
 • Förlöjliga inte någon!

 

Redovisningsform

– Leken är en övning för att du ska bli bättre på att använda dig av språkliga strategier. 

Bedömning

I detta arbetsområde kommer du att bedömas i följande:

 

 • Din förmåga att välja och använda dig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen 
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att nå fram med ditt budskap. Exempel på olika strategier som läraren kommer att titta efter är (1) att använda sig av synonymer eller omskrivningar, (2)  att använda sig av kroppsspråk, (3) att använda sig av gester/peka på saker, (4) att förenkla budskapet så mycket som möjligt, (5) hitta på egna ord som låter spanskt

 

 • Din förmåga att bearbeta och förbättra dina egna framställningar
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur du försöker igen och igen för att nå fram med det du vill förmedla. Förstår dina gruppkamrater inte direkt, försök på ett annat sätt!

 

 

 • Din förmåga att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket genom att använda dig av strategier för lyssnande
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att förstå ett budskap. Du ska kunna använda olika knep (språkliga strategier) för att förstå vad någon vill berätta för dig på spanska. Exempel på olika strategier för lyssnande som läraren kommer titta efter är (1) använda dig av språkliga och utomspråkliga ledtrådar för att gissa vad som kan menas, (2) att ställa frågor, (3) att lyssna uppmärksamt, (4) att ge förslag på handling, (5) att be om förtydligande.

 

 

Reflektion

Matriser

M2
¡Charadas! Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 7-9)

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M1
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.