Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva ht-17

Skapad 2017-10-25 14:18 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Målet är att mottagaren får en lustfylld och spännande läsning, där det är lätt att följa den kronologiska handlingen.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att skriva med inlevelse, tydlig handling, innehåll och struktur.

Att använda regler för språkriktighet(stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken).

Att kunna kombinera text och bild ex. serie.

Bedömning - vad och hur

Vad?

- att bedöma en tydlig handling(röd tråd dvs. inledning-handling-avslut).

- att bedöma språkriktighet(stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken).

- att kombinera text och bild.

Hur?

- att läsa elevernas texter samt analysera och reflektera över innehållet(handling och språkriktighet), tillsammans med eleverna.

 

Undervisning och arbetsformer

Genom att eleverna får se exempeltexter, att läsa och lyssna på kamraters texter, skriva egna texter.

Skriva utifrån skrivmallar.

Skriva enligt EPA-metoden, samt att läsa skönlitterära texter och lyssna på när läraren läser högt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: