👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, Religionskunskap åk. 5, 17/18

Skapad 2017-10-25 15:18 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Genom undervisningen i Religionskunskap ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika religioner och andra livsåskådningar samt resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp. Tipsperiod: v. 14 - v. 22.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola religionskunskap åk 5.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Centralt innehåll

 
Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4-6

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

Religionskunskap i åk. 5 läses under period 4: v. 14 - v. 22.

 Religioner och andra livsåskådningar

- Judendom och islam - ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum

- Judendom och islam centrala tankegångar, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser.

Religion och samhälle

- Judendomens och islams betydelse i det svenska samhället. 

- Högtider och traditioner inom judendom och islam och deras påverkan på det svenska samhället till exempel Ramadan.

Identitet och livsfrågor

- Hur livsfrågor skildras i populärkulturen, till exempel skönlitteratur, film och tidningar.

- Hur livsfrågor skildras i religioner (judendom och islam), till exempel döden och kärlek.

Etik

- Etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

- Vardagliga moraliska frågor. 

 

Läromedel

- "Puls - Religion", Natur&Kultur, s. 46 - 57, s.108 - 129, s.158 - 171

- ur.se och ne.se, olika filmer.

 

  • Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter, diskutera samt se filmer. 

 

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/ eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

6. Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Matriser

Re
Tyresö Religion år 4-6 (Ny med F-kolumn ht-12)

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Religion och andra livsåskådning
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion.

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Religion och samhälle
Eleven ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner
Eleven kan göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Etik
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Begrepp
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.