👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8, La ciudad

Skapad 2017-10-25 18:03 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Colores 7, Unidad 3
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Att beskriva staden och ett bostadsområdet, visa vägen och tala om hur man tar sig fram.

Innehåll

Undervisning sker med hjälp av texter, skrivövningar, muntliga övningar, webbövningar. Vi tittar också på videos och gör hörövningsuppgifter.

Nya saker att lära:

 • ord för olika byggnader och platser i en stad
 • ord för transportmedel
 • uttryck för hur och vart man tar sig fram (ir en/ir a)
 • verbet ir
 • uttryck för att beskriva vägen
 • artighetsuttryck
 • avståndsuttryck (lejos de, cerca de)
 • berätta vad som finns och inte finns (hay/está)

 

Bedömning

Skriftligt och muntligt prov

Du ska kunna beskriva en stad/ett bostadsområde i en sammanhängande text samt kunna förstå när någon annan gör samma sak.

Du ska även kunna samtala med någon annan om hur det ser ut där du själv bor.

Du ska kunna fråga om vägen samt beskriva en väg för någon.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
AA Spanska Åk 8-9

F
E
D
C
B
A
Förståelse:
Lyssna
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Produktion:
Tala
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation