👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla kon på äventyr

Skapad 2017-10-26 09:17 i Skarans förskola Helsingborg
Förskola
Alla barn är en superhjälte och ska få följa med på en gemensam upplevelse tillsammans med Kalvin där deras intressen styr processen. Genom delad glädje och nyfikenhet utvecklar vi våra relationer och stärker vår kamratskap. Vi kommer att arbeta utifrån barnkonventionen genom att utforska och väcka nyfikenhet.

Innehåll

Eter att ha diskuterat med vår grupp vilket namn vi ska ha, bestämde barnen att vi ska heta Aporna.

 

Lilla- och mellangruppen arbetar tillsammans denna terminen med temat superhjältar. Vår superhjälte fick namnet lilla kon.

Vi utforskar olika lekplatser, naturen, i närområdet och lilla kon kommer att vara med oss på våra äventyr. Vi jobbar med språket, kroppen, leken på olika sätt. Syftet med temat är att förstärka varje barn som en egen individ genom att använda oss av handdockor. Under terminens gång kommer lilla kon att få följa med barnen hem och se hur barnens vardag ser ut där hemma.

 

Vi kommer fortsätta att använda oss av våra instrument där vi sedan reflekterar tillsammans med barnen hur dem olika instrumenten låter. Genom musik skapar vi glädje, nyfikenhet och samarbete mellan barnen.

 

Mellan- och lilla gruppen fortsätter att arbeta med START varje tisdag och torsdag, där vi kommer att samtala med bilder och jobba med olika teman. Glädje, ledsnad, ilska, rädsla, överraskning/förvåning, avsmak/avsky, se andra, olikheter, tillit, turtagning, vara tillsammans, dela glädje, att tänka, att dela, att vänta, att fråga om hjälp, att turas om, ja eller nej. De olika temana introduceras för barnen i samlingar och ska sedan vara en grund för interventioner i vardagens alla olika situationer på förskolan.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016