👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ke Ämnen runt omkring oss Åk 6 HT-17

Skapad 2017-10-26 10:50 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Kemi
Människan är av naturen nyfiken och för att få svar på sina frågor har hon alltid tänkt, samtalat och gjort olika typer undersökningar. Att kunna planera, utföra och utvärdera undersökningar har alltid varit ett viktigt redskap för att finna svar på frågor om naturen.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig i att

 • Genomföra undersökningar och redovisa resultaten
 • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
 • Använda dina kunskaper i kemi för att ta del av naturvetenskapliga texter

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med följande innehåll

 • fakta om metaller och undersökning av några vanliga metaller och deras egenskaper
 • grundläggande begrepp, materians uppbyggnad och ämnens egenskaper (atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, blandning, lösning, mättad lösning, slamning, tre tillstånd - fast, flytande, gas, fasövergångar)
 • kemiska beteckningar för några vanliga metaller och icke-metaller
 • separationsmetoder
 • kortfattat om kol, olja, koldioxid samt för- och nackdelar med detta, läsa och tolka naturvetenskaplig artikel om detta
 • laborationer som ni får planera själva och laborationer där ni ska kunna följa en instruktion

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi börjar med att gå igenom de säkerhetsregler som gäller i kemiundervisningen.
 • Ni lär er namnen på olika materiel som ofta används vid olika försök. Ni ska även lära er de vanligaste farosymbolerna som kemikalier kan vara märkta med.
 • Ni gör några laborationer där ni tränar er i att:

Genomföra undersökningar efter givna instruktioner eller en egen planering. Laborera på ett säkert sätt. Att göra noggranna och korrekta iakttagelser. Att dokumentera enkla undersökningar med tydliga och fullständiga rapporter.

 • I samband med de olika laborationer går vi igenom den teori som hör till avsnittet.
 •  Läsa texten i boken om olika upptäckter inom kemi - hur vi kan utnyttja kol, olja, naturgas.  Diskussion om hur dessa upptäckter påverkat oss.

Visa din kunskap - Bedömning

Laborationerna redovisar du snyggt och tydligt i classroom/skrivhäfte. Rapporten lämnas in för att få respons.

Säkerhetsregler och teorikunskaper förhörs skriftligt i mindre portioner vid flera tillfällen

Till förhören ska du läsa på dina anteckningar, boken och de laborationer som du utfört och skrivit om.

Bedömning - se kunskapskraven i matrisen

Reflektion

Läs igenom frågorna innan du sätter igång med arbetet. Då arbetet är avslutat ska du svara på dem i dialogrutan.
1. Lyssnade du aktivt under genomgångarna?
2. Deltog du i diskussionerna?
3. Var du alltid aktiv vid laborationerna?
4. Sa du till om det var något du inte förstod eller behövde hjälp med?
5. Läste du mina kommentarer till dina laborationsrapporter och tog lärdom av det som stod där?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Fg Kemi HT Åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt - uppgift att diskutera i grupp Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Lab. Utförande, Egen planering Aspekt 4
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste­matiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Lab. Utförande, Säkerhet Aspekt 5
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Lab. Jämförelser, Förslag till förbättring Aspekt 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Lab. Rapport Aspekt 7
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Faktakunskaper Aspekt 8
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemiska samband Hållbar utveckling Aspekt 10
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse Aspekt 11
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3