Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjoven NF Barns inflytande 2018

Skapad 2017-10-26 14:12 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Planerade insatser

  • Använda digitala verktyg i verksamheten i större utsträckning och göra barnen delaktiga.

  • Fortsätta utforska snäckor genom de 100 språken. (Vi reflekterar vidare i vad de 100 språken kan bli, vara i praktiken på Tjorven.)

  • Vi pedagoger ska vara uppmärksamma på barnens intresse och ge de möjlighet att utforska.

  • Barnen ska lära sig att ta hand och vara rädda om vår inne och ute miljö.

  •  De kan välja mellan olika lekar, aktiviteter och andra saker under dagen. 

Förväntade effekter 

Att barnen blir mer självständiga och tar egna initiativ.

Barnen utrycker:
Jag vågar,
Jag vill,
Jag kan-

 

 

Metodval

Dokumentation
Observation
Foto & Film

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: