👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottens musikprojekt

Skapad 2017-10-27 09:55 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Spela och lyssna - ett projekt om rytmik och barns musikskapande

Innehåll

Bakgrund

Barnen visade stort intresse för att sjunga när de började på Kotten. Både inne och ute skapade de egna ljud genom att t ex banka på saker.

 

Syfte

Varför har vi valt musik...? Vilka förmågor och kompetenser vill vi att barnen ska träna/utveckla? Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Syftet med projektet är att barnen ska få uppleva musik på många olika sätt. Genom musik vill vi skapa en stark gemenskap i gruppen och ge barnen rika möjligheter att uttrycka sig  genom att sjunga, spela instrument, använda sin kropp i rörelsesånger och dans. Vi vill också att barnen ska få uppleva olika sorts musik och rytmer samt kontraster såsom  t ex stark-svag musik.

 Vi vill också se hur musik kan inspirera barnen i skapande aktiviteter.

Genom musikaktiviteter får barnen möjlighet att utveckla sitt musicerande, språk, kropps- och rumsuppfattning, motorik och social kompetens. I projektet får barnen också utveckla sina sinnen; syn, hörsel och känsel.

Vad ska vi göra?

Vilka aktiviteter?

 • Musikstund i mindre grupper
 • Sångsamling före maten
 • Upptäcka ljud och musik inne/ute
 • Erbjuda material där barnen själva kan skapa ljud/musik
 • Sång i vardagen
 • Skapande till musik
 • Musik och känslor
 • Göra egna instrument

 

Hur ska vi göra?

Metoder, material, plats

 • Musikstund i mindre grupper ute/inne. Då får barnen sjunga och spela på instrument. Vi kommer att börja med att använda trumma, triangel, äggmaraccas, bjällror och claves. Vi använder oss av rörelsesånger/ramsor. Vi spelar olika puls på trumman som barnen får röra sig till. Vi dansar och rör oss till olika sorts musik/kontraster.
 • Vi målar med grundfärgerna till musik.
 • Vi utvecklar vår musikvägg ute 
 • Vi använder musikappar eller appar med musikinslag/ljud
 • Vi använder Figge och figuren Liten samt känslokort när vi jobbar med känslor, dramatiserar eller t ex introducerar ett nytt instrument eller aktivitet
 • Vi använder cd-skivor med utvald musik
 • Vi har material såsom ett musikpussel och ljudbok med barnsånger.

 

Dokumentation

Vad ska dokumenteras? Musikstunderna där vi tittar på vilka instrument och sånger/rörelse som intresserar dem, när vi ser en utveckling i hur de spelar på instrumenten, sjunger och rör sig. När de skapar egna ljud och musik och sjunger spontant. Om hur musik inspirerar dem i skapande aktiviteter, när vi hör och ser uttryck i leken från t ex sånger vi sjungit, hur barnen utvecklar sitt språk och sociala kompetens i aktiviteterna.

 

Hur ska vi dokumentera gruppens lärande/ upplevelser? Fota, filma, genom snabbreflektion direkt efter aktivitet, genom veckoreflektion tillsammans, 

Hur ska vi dokumentera individens lärande/upplevelser? Foto och text i lärloggen, löpande anteckningar i barnpärmen.

 

 

 

Vilka?

Barngrupp? Musikstund i två grupper

Ansvarsfördelning? Åsa o Erika med 8 barn, Maggan med 6 barn

 

När?

läsåret ht-17 vt-18

 

Uppföljning/utvärdering

När och hur ska vi följa upp? På arbetslagsreflektion på fredagar.

När och hur ska vi utvärdera? På planeringsdagarna i januari.