👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans uppkomst och de olika tidsåldrarna åk3

Skapad 2017-10-27 12:47 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Teknik
Under det här temat kommer du att få lära dig om människans uppkomst, istiden samt mer om hur vardagen kunde se ut för människorna som levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden! Kilometertjocka isberg som rör sig över landskapen och formar bergen. Silverskatter, stenyxor och solgudar. Vår historia är fylld med spännande händelser! Du hänger väl med?

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa texter, se film, plocka ut nyckelord, skriva ordlistor, skriva texter/berättelser, bygga och skapa. Vi kommer att diskutera och samtala kring våra jämförelser.

Du kommer att:

- få läsa faktatexter

-på olika sätt få dokumentera det som du lär dig om forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner
- få skriva egna berättelser och faktatexter inom ämnesområdet.
- få illustrera dina texter
- få se filmer

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- med hjälp av egna ord och bilder beskriva och förklara hur det var att leva på forntiden 

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid
- läsa och förstå texter som handlar om forntiden
- använda tidslinjen och olika tidsbegrepp
- skriva egna faktatexter med röd tråd och läslig handstil

- arbeta självständigt och i grupp

Mål

 

Du ska kunna:

- människans uppkomst

-veta när forntidens perioder: Stenålder, Bronsålder, Järnålder inträffade

- ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan

- beskriva hur olika redskap och verktyg har utvecklats


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

NO Sv Tk SO SvA
Forntiden åk3

Människans uppkomst
Jag känner till människans uppkomst.
Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Jag känner till människans utveckling från samlare, till jägare och införandet av jordbruk.
Istiden
Jag känner till vad istiden är.
Jag kan berätta några fakta om istiden.
Jag kan berätta om några spår från istiden.
Stenåldern
Jag känner till vad stenåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under stenåldern.
Jag kan berätta om några spår från stenåldern.
Bronsåldern
Jag känner till vad bronsåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under bronsåldern.
Jag kan berätta om några spår från bronsåldern.
Järnåldern
Jag känner till vad järnåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under järnåldern.
Jag kan berätta om några spår från järnåldern.
Jämförelse och reflektion
Jag kan se några likheter och skillnader mellan hur människor levde under de olika tidsåldrarna. (tex. bostad, kläder, mat).
Jag kan reflektera kring hur de olika levnadsvillkoren påverkade människorna.
Jag kan jämföra människors liv under forntiden med hur vi lever idag.