Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Romarriket

Skapad 2017-10-29 16:02 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Vi kommer att arbeta med det antika Grekland samt Romarriket. Vi kommer att ha en kortare genomgång kring Antikens Grekland och Antikens Rom, därefter kommer en skriftlig uppgift där ni ska sammanfatta epoken.

Innehåll

 

Uppgift A) Genomgång Antiken

Du arbetar i Digilär med texterna kring Antikens Grekland samt Romarriket och besvarar de instuderingsfrågor som finns för varje del.

Uppgift B) Det egna arbetet

Det egna arbetet består av två delar:

Del 1) Du arbetar med uppgift 3 i Antikens Grekland i Digilär som heter: "Herodotos om slaget vid Marathon". Svaret på frågorna sänder du in via Urkund och är noga med att hänvisa till källa i ditt svar.

Del 2) Klassen ser sedan filmen "Gladiator" och därefter gör du ett eget arbete utifrån nedanstående frågeställningar. Glöm då inte att ge tydliga exempel från det du ser i filmen när du till exempel beskriver kläder eller förhållanden mellan olika karaktärer. Sänd in ditt arbete via Unikum.

 1. Hur klädde man sig (man, kvinna, krigare, fattig, rik etc.)?
 2. Vad kännetecknar dåtidens krig? Hur stred man?
 3. Vilka olika miljöer visas i filmen? På vilka olika platser hamnar Maximus?
 4. Hur såg dåtidens byggnader ut?
 5. Vilka uppfinningar använde man sig av?
 6. Hur framställs kvinnorna i filmen? Hade de något att säga till om?
 7. Hur såg förhållandet ut mellan man/kvinna, föräldrar/barn?
 8. Ledarskap (vem styr, hur?)
 9. Vilka nöjen ägnade man sig åt?
 10. Vilken makt hade folket?
 11. Vilka typer av problem hade folk under Romartiden?
 12. Vilken människosyn hade man?

 

Du betygssätts utifrån det egna uppgifternas kvalité så var noga med att skriva välutvecklade svar. Ta hjälp av bedömningsmatrisen nedan!

.

Ditt arbete ska beräknas vara klart under vecka 48.

 

Uppgifter

 • Eget arbete Romarriket

Matriser

His
Antikens Grekland och Romarriket

E
C
A
Redogöra för förändringsprocesser, orsaker, förlopp och konsekvenser
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Redogöra för historiska skeenden
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: