Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stopp - Bara naturlig försurning!

Skapad 2017-10-29 16:33 i Bohusskolan Ale
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med klimat, väder och klimatförändringar. Det är ett samarbetsprojekt mellan geografin i SO:n och fysiken och biologin i NO:n
Grundskola 7 Biologi Kemi
En ökad koldioxidhalt i atmosfären påverkar inte bara klimatet utan även hav, vattendrag och alla djur och växter som lever där. Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om syror och baser och hur egenskaperna surt och basiskt används för att beskriva och förklara olika ämnens egenskaper. Arbetet sker under vecka 45 till och med 50

Innehåll

Vi kommer lära oss om:

 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

 

Mål:

Du skall kunna förklara  dessa begrepp:

 • Kunna att basiskt är motsatsen till surt 
 • Kunna vad som menas med neutralisation 
 • Kunna ge exempel på syror som finns i livsmedel
 • Kunna vad en indikator är
 • Kunna ge exempel på två indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning
 • Kunna vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt
 • Kunna ge exempel på syror och baser i vardagen
 • Kunna namn och kemisk formel för de tre starka syrorna
 • Kunna berätta om de starka syrornas egenskaper och användningsområden 
 • Veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativa

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du kan resonera och argumentera kring hur människors livsstil påverkar försurning av hav och vattendrag och hur detta leder till att ekosystem påverkas.

 • hur väl du genomför och dokumenterar laborationer 

 • hur väl du beskriver, förklarar och använder kemins och biologins begrepp och modeller för att beskriva sura och basiska ämnens egenskaper samt försurning av hav och vattendrag.

Under lektionerna kommer vi att:

Under lektionerna kommer vi att:

 • lärare i NO kommer ha genomgångar om syror och baser samt atomer och joners uppbyggnad och egenskaper.
 • öva på att använda kemins och biologins begrepp och teorier för att förklarar olika ämnens pH-värde och hur detta påverkar ämnets egenskaper.
 • genomföra och dokumentera laborationer
 • diskutera försurning av hav och vattendrag samt hur mänsklig aktivitet påverkar vattens pH-värde och dess konsekvens för ekosystem utifrån egna och andra människors perspektiv.

Material vi kommer att använda:

 • Anteckningar från genomgångar
 • Power Point  Power point - syror och baser
 • Kemiboken, Titano s 118-136, 147-150
 • instuderingsfrågor från kemiboken
 • Ne.se samt andra lämpliga websidor
 • filmer så som:

Laborationer:

 

Havsförsurning, Greenpeace

 

Centrala begrepp:

Vad är...........Kan du förklara orden nedan?

 • Surt/syra, basiskt//bas, neutralt/neutralisation,  indikator, pH-värde, pH-skala, koncentrerad/stark, utspädd/svag, hydroxidjon, vätejon, kalk, surt regn, försurning, atom, molekyl, elektron, positivt laddad, negativt laddad

Bedömningsuppgifter:

 • Prov
 • Laborationsrapport
 • Hemuppgifter
 • Resonerande text som beskriver hur koldioxidhalten i atmosfären hotar havens ekosystem

 

Uppgifter

 • Vecka 50 - Hemuppgift - Ta bort äggskalet utan att skala det!

 • Vecka 2 - Hemuppgift - Gör en badbomb!

 • Vecka 3- Torsdag 7 December Repetition - Kan du?

 • Vecka 4 - Torsdag 15 december - Prov i kemi

 • Uppgift i skolan - konservering med hjälp av syror

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Matris för syror och baser

E
C
A
Genomföra en undersökning
Din förmåga att genomföra en undersökning utifrån en planering .
Du kan i huvudsak genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan på ett utvecklat sätt genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan på ett välutvecklat sätt genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Egna frågeställningar
Din förmåga att formulera egna frågeställningar .
Du bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar utvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar välutvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt och effektivt utifrån.
Använda utrustning
Din förmåga att använda utrustningen på ett fungerande och säkert sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra
Din förmåga att jämföra resultaten, dra slutsatser och koppla dem tlll kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonemang
Din förmåga att föra resonemang kring kunskapsområdet samt resultatens (laborationer) rimlighet och att ge förslag på förbättringar och eventuellt nya frågeställningar .
Du för enkla resonemang kring kunskapsområdet och resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring kunskapsområdet och resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring kunskapsområdet och resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Din förmåga att dokumentera din undersökning.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: