👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsfas: Barnens upplevelser i kaninens, snäckans/ snigelns och spindelns liv? Vecka 45-47

Skapad 2017-10-30 08:28 i Rosenknoppens förskola Helsingborg
Förskola
Barnen använder sin fantasi i leken, hur är det att leva sig in i ett djurs liv i skogen och inne på förskolan.

Innehåll

Barnen ska få möjlighet att välja en karaktär från våra intresseområden, kanin, snäcka/ snigel, spindel. Pedagogerna kommer att presentera aktiviteten i samlingen därefter får barnen välja. Detta ger barnen en möjlighet att sätta sig in i andra perspektiv hur lever en kanin i skogen tillsammans med andra kaniner?

Pedagogerna förbereder material för att klä ut sig, kaninöron, snigel sprött, spindel ögon.

Vi kommer att dramatisera ute i skogen på olika platser där barnen har hittat djuren. Kaninhålorna, trädet där barnen klättrar, de två björkträden där de har hittat snäckor. Pedagogerna har valt platserna utefter där barnen har intresserat sig i att utföra sina undersökningar av intresseområdena. Platserna har spår från barnen genom att de har samlat mat i kaninhålorna, samlat snäckor från träden, klättrat i träd som spindlar. Det är platser där barnen har en relation till som vi utför dramatiseringarna på.

Barnen kommer att presentera sitt utforskande inför de andra kompisarna. Genom att de visar på storbild kanonen, de ska ta en gemensam bild av platsen och visa sitt skådespel inför kompisarna.

Vi kommer att jobba vidare senare med att barnen ska får göra filmsnuttar med hjälp utav IKT verktyget Greenscreen. Dessa kommer vi att jobba med i grupper från skogen.

Vi visar filmsnuttarna för våra kompisar och till föräldrar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016