👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstlov på Bergaskolans fritidshem.

Skapad 2017-10-30 08:33 i Bergaskolan Uppsala
Fritidshem
Grundskola F – 3
Nedan ser ni vilka rutiner och vilken planering vi har under höstlovet 2017.

Innehåll

Nedan ser ni vilka rutiner och vilken planering vi har under höstlovet 2017. Planeringen är skapad efter elevernas önskemål och efter läroplanen. Vi kommer detta lov att erbjuda högläsning och vi kommer även erbjuda eleverna att skriva egna berättelser på Ipads. Det kan t.ex. vara en spökhistoria som de sedan gör till en film. Dessa berättelser och filmer har eleverna sedan möjlighet att dela med sig utav till hela gruppen.

 

Rutiner

För att skapa trygghet för eleverna så har vi samma rutiner som en vanlig skoldag.

7.45- 8.20      Utevistelse på gården                                          . 

8.20- 8.30      Samling, vi berättar om hur dagen kommer se ut.

8.20-9.30       Temarum inomhus                                               .

9.30-10          Utevistelse på gården                                          .

10-11             Erbjuder en vuxenledd aktivitet inomhus             .

11-11.30        Lunch

11.30-12        Utevistelse på gården                                          .

12-13             Erbjuder en vuxenledd aktivitet inomhus             .

13.30             Mellanmål                                                            ´

13.45-15        Utevistelse på gården                                          .

14.30-15        Högläsning                                                           .

15-16             Temarum inomhus                                               .

 

 

Planerade aktiviteter (dvs vuxenledda aktiviteter)

Måndag:

09.30-10 & 12-13 Vi erbjuder skapande aktiviteter, som att sy och skapa ljuslyktor.  

Tisdag:

 

9-10.30 & 12-13 Skapande aktivitet fortsätter och

vi erbjuder en aktivitet i idrottshallen: Skateboard! (Ta med hjälm och inneskor).  

 

14.30 Högläsning.

 

Onsdag:

 

10-11 Skapandet fortsätter.

12-14 Aktiviteter i skogen, där grillar vi även pinnbröd.

 

14.30 Högläsning.

 

Torsdag:

 

10-11 Ansiktsmålning.  

 

12-14.30 Maskerad, spökvandring i källaren och disco!

 

Det är inte tillåtet att ha mask för ansiktet.

 

Fredag:

 

10-11 Baka.

12-13 Lovbio.

 

14.30 Högläsning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -