Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons projektbeskrivning 2017/2018

Skapad 2017-10-30 09:18 i Ängens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Vi vill ge barnen: möjlighet att lära tillsammans med varandra tilltro på sin egen förmåga och tillit till att man duger precis som man är med våra individuella olikheter lockande miljöer såväl inne som ute som utmanar barnen i deras lek och nyfikenhet där vi arbetar med roliga utmaningar och aktiviteter

Innehåll

Formulering av syfte

Vi vill ge barnen:

 • möjlighet att lära tillsammans med varandra 
 • tilltro på sin egen förmåga och tillit till att man duger precis som man är med våra individuella olikheter
 • lockande miljöer såväl inne som ute som utmanar barnen i deras lek och nyfikenhet där vi arbetar med roliga utmaningar och aktiviteter

 

Föräldrarnas delaktighet

Vi arbetar kontinuerligt med Unikum och har föräldramöte samt utvecklingssamtal.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi vill skapa miljöer som lockar till nyfikenhet och lek (både inne och ute). Vi vill se över vårt material så att det bättre passar barngruppen, och att vi mer inbjudande presenterar de olika aktiviteterna och materialen. Barnen ska kunna ges möjlighet till att vara delaktig i hur miljön utformas. Miljön lockar och inspirerar till bokstavs utforskande. Vi har iordningställt en skrivhörna där finns det pennor, skrivböcker randigt, rutigt och vitt pappar. På väggarna finns alfabetet och barnens namnbilder. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi arbetar med mindre grupper (till exempel läsgrupper och gruppindelningar i verksamheten).

Vi kommer att arbeta med en processvägg som är synlig och tillgänglig i verksamheten, där barnen inkluderas dokumentationsprocessen. Vi dokumenterar vardagligt lärande med hjälp av foton som synliggörs i verksamheten.

 

Kompetensutveckling

Läslyftet

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen visar stort intresse i språk på olika sätt (rim, utökande av ordförråd, dela in namn i stavelser, bokstäver, läsning och skrivning. De visar också intresse för skapande verksamhet samt konstruktion (magneter, kaplastavar, lego, plus plus). Vi har gjort iordning en skrivbordshörna där barnen själva kan gå och sätta sig och "leka" med skriftspråket. Vi har gjort språkaktiviteter på utflykter. Vi ser att barnen kan utveckla sig ytterligare i språket för att nå progression i sitt lärande.

Formulera mål

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Det betyder för oss att barnen ska stå för vad dem tycker och tänker, och att de vågar ge uttryck för olika uppfattningar. 

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

Det betyder för oss att barnen i praktiken kan omsätta sina kunskaper och sitt lärande i olika sammanhang.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Det betyder för oss att vi vill att barnen förstår turtagning och ges utrymme att tala fritt och kunna tala till punkt. Vi vill att barnen respekterar varandra genom att ges detta utrymme, och att den som lyssnar också reflekterar på vad kompisen berättar om.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: