Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2-3 17/18

Skapad 2017-10-30 11:30 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi sjunger unisont och i kanon, leker musiklekar och arbetar med puls, takt och rytm. Ämnet musik finns med som en naturlig del av skolans temaarbeten under året.
Grundskola 2 – 3 Musik
I musiken ska vi sjunga, klappa, spela, lyssna, låta, känna och skapa!

Innehåll

Undervisning

Som tidigare har vi musik en gång i veckan och under läsåret fortsätter vi att sjunga mycket tillsammans. Växelsång, kanon och unison sång.

I början av terminen övar vi lägersånger att sjunga på lägerskolan på Flämslätt i september. 

Mot slutet av höstterminen ligger fokus på lucia- och julsånger för att kunna delta i skolans luciafirande onsdagen den 13/12.

Under hösten påbörjar vi arbetet med att presentera någon vald musik för varandra. Två elever varje vecka. Fokus ligger på att ta reda på fakta, berätta och att lyssna på varandra och musiken.   

Vi spelar på enkla rytminstrument och ukulele samt lyssnar på hur instrument låter i olika musikaliska sammanhang. 

Vi arbetar också med puls, takt och rytm.

I möjligaste mån arbetar vi ämnesövergripande och kopplar ihop musikundervisningen med de aktuella temaområden som skolan arbetar med.

Under läsåret bedöms hur du utvecklar din förmåga att:

- sjunga tillsammans med andra.

- hantera enkla rytminstrument samt ukulele. 

- skapa musik tillsammans med andra.

- samtala kring text och musik.

- lyssna på musik och berätta om det. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: