👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2017-10-30 11:35 i Vuxenutbildningen i Flen (arkiv) Flen
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Nu ska vi lära oss att skriva faktatexter. Din utmaning kommer att vara att lära dig att använda egna ord och inte inspireras för mycket av färdiga texter som finns. Din utmaning kommer också att vara att använda ett formellt sätt att skriva och att klara av att undvika känslofyllda, åsiktskryddade ord. När man läser texter, speciellt texter som man upplever är faktatexter ska man tänka källkritiskt. Då ställer man följande frågor till sig själv: - Vem har skrivit eller sagt detta? - Varför skriver hen så? - Har skribenten en speciell målgrupp? - Innehåller texten fakta eller åsikter? Vad vill hen att jag ska tycka eller tro? - Är informationen aktuell? Lycka till med arbetet!

Innehåll

Nu ska vi jobba med kapitel “Faktatext”

 

1A. Vad är faktatext för sorts text?

B. Vad ska man tänka på när man skriver en faktatext?

C. Vad handlar faktatexten på sidorna 75-76 om?

D. Wangari kämpade för något, vad tycker du är viktigt att kämpa om?

 

2. Lyssna när din lärare läser texten på sidan 75-76. Fråga om sådant du inte förstår

 

3. Översätt orden i övning 1, till ditt språk, förklara vad de orden betyder på svenska och försök hitta synonymord Skriv också vilken ordklass orden hör till.

 

2. Sammanfatta faktatexten muntligt med hjälp av bilderna på sidan 73 och med hjälp av nyckelord. Tänk på att din muntliga redovisning ska vara en sammanfattning på texten.

 

3. Svara på frågorna på sidan 77

 

4. Läs texten på sidan 78 själv och svara på frågorna.

 

5. Träna på diktamen Vi har diktamensprov och övar på orden med hjälp av quizlet

 

6. Jobba med grammatik, övning 2

 

7. Vi gör hörförståelsen tillsammans, övning 3

 

8. Skriv en faktatext om ditt hemland. Några saker ska du tänka på : Se övning 4 Du ska ha med fakta om:

 1. Vad landet heter och var det ligger

 2. Hur stort landet är och hur många invånare landet har

 3. Vilken religion som är dominerande i landet och hur man kan märka det

 4. Lite om landets politik

 5. Lite om landets historia

 6. Lite om landets kultur

 7. Lite om landets geografi

 8. Vad som är den största inkomstkällan i landet

 

9. Träna på muntlig interaktion genom att sitta i små grupper. Ni ska presentera ert hemland och göra jämförelser med Sverige. Vad är de stora skillnaderna? Vad är likt? Tänk på att använda dig av interaktionsfraser, se övning 5.

 

10. Förbered dig på att göra en muntlig redovisning om ditt hemland. Du ska berätta om landet inför gruppen Du ska tala i 4-5 minuter. Visa gärna kartbilder eller andra bilder från ditt hemland. Tänk på följande saker inför din redovisning: Se övning 6.

Uppgifter

 • Övning 1 - Ordkunskap

 • Övning 2 - Grammatik

 • Övning 3 - Hörförståelse

 • Övning 4 - Srivregler för faktatexter

 • Övning 5 - Interaktionsfraser