Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2017-10-30 13:28 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Vårt värdegrundsarbete

Innehåll

Vt 2018

 

Mål

 

 

 

·     Utvecklar öppenhet, solidaritet och ansvar                           

 

·     Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

·      Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv (Lpfö:98/16).

 

 

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

 

·       Exekutiva funktioner- att planera, organisera och utföra handlingar.

 

·       Kommunikation- att förstå och göra sig förstådd.

 

·       Självbild- att veta vem man är och vad man kan och inte kan.

 

·       Intersubjektivitet- att läsa av andra och vara tillsammans. Det innebär att uppmärksamma andra människor och förstå deras belägenheter. Då behöver man också ha förmåga att känna igen egna känslor och behov.

 

 

 

Frågeställning utifrån strävansmålen

 

Hur pratar barnen med varandra?

 

Nuläge

 

Vi upplever att barnen behöver utveckla sig förmåga att hantera och uttrycka sina känslor och kommunicera med varandra i den vardagliga verksamheten.

 

 

 

Metod för att nå målet:

 

 

 

Vi vill arbeta med den pluralistiska principen där barnen tillsammans med de vuxna ska diskutera fram lösningar till hur man kan kommunicera. Vi kommer också arbeta normerande där vi vill påverka barnens handlingar och attityder. Vi vill använda oss av alla riktningsgivarna (instruerande, bekräftande och omorienterande)i olika situationer där vi vill vara med i deras händelser och ledsaga eller bekräfta.
Vi tänker använda oss av flera olika uttrycksformer, såsom drama, sång och skapande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT 2017

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa varandra (Lpfö 2016)

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

 • Att dela med sig
 • Visa empati
 • Samförstånd, ömsesidighet, turtagning (S-Ö-T

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur lyssnar barnen på varandra?

 

Nuläge:

Vi kan se att barnen har svårt att lyssna på varandra, och det skapar ibland konflikter. Som t.ex. dela med sig, turtagning och samspelet i leken.
Vi behöver utveckla att ge barnen vägledning, verktyg och möjlighet till konfliktlösning.

Metoder för att nå målet:

Vi tänker arbeta övergripande med kompisböckerna, Kanin och igelkott. Vår undervisning kommer att bedrivas i mindre grupper. 

Vårt projekt utgår från värdegrundsarbete, att göra saker tillsammans och bygga broar mellan varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: