👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenålder, Bronsålder och Järnålder.

Skapad 2017-10-30 15:40 i Hannaskolan Grundskolor
Vi kommer att gå tillbaka till människans första tid i vårt land och lära oss mer om hur människorna levde då. Hur fick de mat? Hur klädde de sig? Hur var klimatet? Hade de några djur? Vi kommer också att göra enkla jämförelser mellan forntiden och vår egen tid.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att gå tillbaka till människans första tid i vårt land och lära oss mer om hur människorna levde då. Hur fick de mat? Hur klädde de sig? Hur var klimatet? Hade de några djur? Vi kommer också att göra enkla jämförelser mellan forntiden och vår egen tid.

Innehåll

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Detta ska du kunna: 
-känna till begreppen "dåtid, nutid och framtid"
-känna till begreppen "stenålder, bronsålder och stenålder"
-berätta något om hur människorna levde på forntiden (boende , mat, redskap, arbete, klädsel, livsåskådning)
-berätta vad som skiljer forntidsmänniskan och nutidsmänniskan åt, i fråga om boende, mat, redskap, arbete, klädsel, livsåskådning mm. 
-kunna läsa en enkel faktatext om forntiden och svara på några frågor
-kunna skriva en enkel faktatext om forntiden utifrån stödord

 

 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att läsa texter om Forntiden och reflektera omkring dessa (i lärarledda samtal). 
Vi kommer att skriva några faktatexter om forntiden utifrån stödord. 
Eleverna kommer (utifrån givna frågor) få resonera och samtala i grupp om hur livet under Forntiden kunde vara i relation till elevernas egna liv och vår samtid. 
Vi kommer att titta på film om Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. 
Temat kommer att avslutas med ett besök i en forntidsby. 

Begrepp

De här begreppen är centrala:
Dåtid, nutid, framtid
Tidslinje /Tidsperiod
Forntiden
Stenåldern, Bronsåldern, Järnålder. 

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper kommer att göras under arbetets gång. 
Du förväntas vara delaktig och visa dina kunskaper genom att lyssna aktivt och deltaga i lärarledda samtal samt gruppsamtal. Du visar också dina kunskaper genom att läsa och skriva faktatexter inom temat. Vid filmvisning försöker du att lyssna och titta aktivt, för att kunna ta till dig ny kunskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3