👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner och dess högtider och traditioner

Skapad 2017-10-31 09:06 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Eleven ska bekanta sig med världsreligionerna och dess traditioner och högtider.
Grundskola 2 Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska
Eleven ska bekanta sig med världsreligionerna och dess traditioner och högtider.

Innehåll

Syftet

Syftet är att ge eleverna kännedom om världsreligionerna och dess traditioner och högtider.

Undervisningen

 • Du kommer att få bekanta dig med några berättelser från de olika religionerna.
 • Skriva/måla ett faktablad om varje religion. 
 • Du kommer att få lära dig om religioners högtider.
 • Du kommer att få lära dig om samt jämföra de stora världsreligionerna  
 • Du kommer att lära dig följande begrepp
  - religion
  - högtid
  - tradition
  - helig
  - kyrka
  - moské
  - tempel
  - synagoga
  - symboler
  - fira/fest
  - gudstjänst
  - predikan
  - gud/gudar
  - helgdag
  - be/bön

         

 

Bedömning

 Din förmåga att:

 • Återberätta berättelser från de olika religionerna.
 • Ge exempel på några högtider
 • Berätta om någon eller några världsreligioner 
 • Jämföra olika religioner genom att visa skillnader och likheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3

Matriser

Re Sv SO
Kopia av Religion år 2 ht 11

Du skall visa både muntligt och skriftligt att du känner till någon berättelse ur de fyra olika religionerna

 • Re  1-3   Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du behöver stöd av en vuxen för att komma ihåg berättelser från någon eller några.religioner. Du kan med hjälp av vuxen muntligt återberätta någon berättelse från någon eller några religioner.
Du visar att du känner till berättelser ur de fyra olika religionerna genom att berätta och skriva någon berättelse.
Du visar aktivt och tydligt att du kan återberätta både skriftligt och muntligt någon eller några berättelser ur de fyra olika religionerna.

Du skall kunna de olika religionernas symboler, du skall visa detta i samtal och skriftligt.

Du skall kunna vilken symbol som tillhör respektive religion både muntligt och skriftligt.
 • Re  1-3   Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3   Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du är osäker på symbolerna och vilken religion de tillhör.
Du visar att du kan de olika religionerna genom att räcka upp handen aktivt på lektionerna och skriftligt genom att para ihop rätt symbol till rätt religion.
Du visar aktivt intresse på lektionerna. Du visar att du kan symbolerna både muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt.

Du skall känna till någon högtid som firas inom de olika religionerna. Du berättar och skriver om någon högtid.

 • Re  1-3   Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3   Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl
Du är osäker på högtiderna och behöver stöd av en vuxen när du skall berätta eller skriva.
Du kan vilka högtider som firas inom de olika religionerna.Du kan berätta och skriva om högtiderna.
Du visar ett stort intresse och visar aktivt att du vet vilka högtider som firas inom de olika religionerna. Du är säkernär du skall skriva om dessa.