👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2017-10-31 09:12 i Stenkulan Lerum
Etik och moral
Grundskola 7 Religionskunskap

Innehåll

Etik och moral

 

Du sitter i klassrummet och skriver ett prov. Du tittar ut över klassrummet och ser då att en av dina klasskamrater läser något på en liten lapp för att sedan skriva på sitt provpapper. Vad ska du göra nu?

Genom undervisningen i arbetsområdet etik och moral ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar. Du kommer få läsa om och arbeta med etiska begrepp och modeller. Modellerna kan vägleda dig i hur du ska göra i situationer som den ovan, de kan också göra det lättare att förstå varför vi ofta har olika åsikter om något.

 

 

Undervisning och arbetet kommer att se ut så här:

 

  • Du kommer att få lyssna på genomgångar.

  • Du kommer att göra anteckningar utifrån det som skrivs på tavlan under genomgångarna.

  • Du kommer att få diskutera olika frågor i par, mindre grupp och i helklass.

  • Du kommer att få träna på att använda dig av två etiska modeller när du diskuterar och när du analyserar och reflekterar kring olika frågor.

  • Du kommer att arbeta med sidorna 68-74 i läroboken Utkik Religion 7-9 (Texten finns att lyssna på på inläsningstjänst).

  • Du kommer få spela in en film tillsammans med några klasskamrater kopplat till ett etiskt dilemma.

  • Du kommer att ha ett prov där du ska kunna det som står ovan under rubriken “Efter avslutat arbetsområde ska du kunna det här”.

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna det här:

 

  •  Du ska kunna förklara och använda orden/begreppen: etik, moral, etiska modeller, pliktetik och konsekvensetik.
  • Du ska kunna fundera över vad som är rätt och fel i vardagen och kunna diskutera detta.

  • Du ska känna till och kunna resonera utifrån de två etiska modellerna pliktetik och konsekvensetik.

Matriser

Re
Etik och moral

På väg att uppnå kunskapskraven
---->
--->
-->
Du har kunskap om de etiska modellerna pliktetik och konsekvensetik Du vet hur de olika modellerna används Du kan fundera kring moraliska frågeställningaroch kan då använda de etiska modellerna och begreppen
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt