👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Symaskinen"

Skapad 2017-10-31 10:16 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vad kan man använda en symaskin till? Vilka funktioner finns? Går det att programmera? Hur sydde man kläder förr i tiden?

Innehåll

Undervisningens mål

När du arbetat med det här området ska du:

- kunna trä och använda symaskinens enkla sömmar som raksöm och sick-sack på ett säkert sätt.
- kunna använda olika mönstersömmar och programmera olika mönster och bokstäver
- kunna använda strykjärnet på ett säkert sätt.
- förstå vikten av att hushålla med jordens resurser genom att använda tygspill till ditt slöjdfodral
- kunna sy fast ett blixtlås
- skriva ditt namn med mjölpasta 
- kunna välja komplementfärger från färgcirkeln till ditt slöjdfodral
- förstå hur bomullen odlas, skördas och bearbetas till garn och tyg


 

 

Ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda

-pressarfot, symaskinsnål, handhjul, övertråd, undertråd, raksöm, sick-sack, mönstersöm, speed, backa, tangentbord, display, stygnbredd, stygnlängd, traskant, trådriktning, mjölpasta, mönster, tvärnåla, bomullsplanta, bomullstyg, vlisofix, blixtlås, symaskin, strykjärn, sax, pfiffikus, knappnål, sy, backa, klippa, nåla, programmera, mäta 

 

Undervisning

För att du ska lära dej så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

- gå igen symaskinens olika funktioner                
- sy olika övningar på papper och på tyg så du kan använda symaskinen på ett säkert sätt 
- programmera olika mönstersömmar och bokstäver               
- gå igenom hur strykjärnet används på ett säkert sätt
- utvärdera arbete och arbetsinsats
- diskutera och redovisa i helklass
- titta på bilder, samtala och diskutera om klädtillverkningen förr i tiden                

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd åk 6

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa slöjdföremål
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Hantverkstekniker
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete
Överväga olika lösningar
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Värdera resultat
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.