👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I taket lyser stjärnorna - boksamtal och läsförståelse

Skapad 2017-10-31 10:49 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under läsningen av boken I taket lyser stjärnorna kommer du att delta i och leda boksamtal. När boken är utläst, skriver du ett läsförståelseprov.

Innehåll

Under läsningen av I taket lyser stjärnorna kommer du att delta i minst två samtal.

Inför varje samtal får du förbereda dig genom att läsa igenom ett frågepapper.

Du bedöms dels efter hur du deltar i samtalet och dels hur du leder samtalet. 

När boken är utläst, skriver du ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris - I taket lyser stjärnorna

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonemang om verket
Eleven kan föra enkla resonemang om verket.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.