Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges demokrati åk 4-5

Skapad 2017-10-31 11:04 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Vi kommer att lära oss om hur Sveriges demokrati fungerar.

Innehåll

Våra mål

 

Du ska:

* Veta skillnad mellan hur Sverige styrs i kommun, landsting och riksdagen/regering (Analys)

* Veta hur individer i ett demokratiskt samhälle kan påverka beslut på olika nivåer (Begrepp/Kommunikativ)

* Veta Sveriges fyra grundlagar (Begrepp)

* Veta att det finns olika politiska partier samt veta likheter och skillnader mellan partierna (Analys)

* Veta skillnad på demokrati/diktatur och monarki/republik (Begrepp)

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

- Titta på serien "Dröm om demokrati"

- Läsa texter gemensamt och samtala om dessa

- Lära nya begrepp

- Undersöka hur demokratin fungerar i vår skola

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Veta att Sverige styrs på olika nivåer och nämna någon orsak samt någon skillnad mellan kommun, landsting och hela Sverige

- Vet hur en individ kan påverka på något sätt i ett demokratiskt samhälle

Exempel: elevråd, insändare eller demonstration

- Vet att vi har fyra grundlagar i Sverige samt någon fakta om grundlagarna

- Vet att vi har olika politiska partier i Sverige samt berättar någon skillnad om partierna

- Vet vad en demokrati, diktatur, monarki och republik är samt berättar någon skillnad

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Veta att Sverige styrs på olika nivåer och nämna flera orsaker samt flera skillnader mellan kommun, landsting och hela Sverige

- Vet hur en individ kan påverka på flera sätt i ett demokratiskt samhälle och veta vilket forum du ska vända dig till

Exempel: elevråd där lyfter man saker om skolan, insändare kan vara riktat till en kommunpolitiker eller demonstration kan vara hela samhället som #metoo

- Vet att vi har fyra grundlagar i Sverige samt  fakta om varje grundlagarna

- Vet att vi har olika politiska partier i Sverige samt berättar flera skillnader om partierna

- Vet vad en demokrati, diktatur, monarki och republik är samt berättar några skillnader

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: