👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 8 perspektiv

Skapad 2017-10-31 14:16 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
I arbetsområdet får eleverna faktakunskaper om perspektivregler och tillämpar sina kunskaper i skapande av egna bilder.
Grundskola 8 Bild
Ordet perspektiv kommer från latinets "perspicere" som betyder "att se riktigt, se in i ". Hur gör man för att få djup i bilder och för att få bilden att se mer verklig ut undrar du kanske? Den kände konstnären Leonardo da Vinci gjorde redan i slutet av 1400- talet verklighetstrogna bilder genom att använda sig av horisontlinje, blickpunkt och hjälplinjer för att kunna rita ett motiv i rätt perspektiv så som ögat ser det.

Innehåll

Kursplan i bild


I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Delar ur det centrala innehållet som arbetsområdet fokuserar på.

 • Arbetssätt och undervisning
 • Lärarledd genomgång av perspektivregler och presentation av olika typer av perspektiv och motiv. 

 

Du kommer under det här arbetsområdet lära dig  och träna på:

 • faktakunskaper om perspektiv och hur du kan få djup i bilder.
 • göra en landskapsbild med hjälp av det du lärt dig om perspektiv regler.

Du har tidigare tränat på:

 • Olika färgläggningstekniker som du nu kan använda i uppgiften tex. färglägga med färgpennor, tusch (manga pennor) eller akvarellfärg.

Visa vad du lärt dig

 • Du ska med hjälp av faktan om perspektivregler och de bildexempel som du har fått titta på och samtalat om, framställa en egen bild.
 • Du väljer själv motiv, svårighetsgrad och färgläggningsteknik

Tidsram

Arbetsområdet startar i V. 43 och håller på till ca V.48

1-2 lektioner faktagenomgång. Därefter eget praktiskt arbete.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din kunskap/ förmåga att framställa en bild i perspektiv.

Då tittar jag på:

 • Din tekniska förmåga och skicklighet i utförandet.
 • Hur du använder metoder och tekniker.
 • Din förmåga att använda egna ideer och finner kreativa lösningar.
 • Din förmåga att beskriva och utvärdera vad du gjort.

 

Uppgifter

 • Rita ett rum, landskapet/två puktersperspektiv och namn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild åk 8, arbetsprocess i perspektiv

Underkänd nivå
Grundläggande nivå
Ganska avancerad nivå
Avancerad nivå
Handledning, stöd och instruktion
Har svårigheter att arbeta efter instruktioner. Behöver kontinuerligt stöd och handledning.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Kreativitet och självständighet
Saknar egna idéer och har svårt att lösa praktiska problem.Visar inget eget initiativ.
Har ibland egna idéer och l visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Utgår oftast från egna idéer och visar oftast eget initiativ och ansvar. Visar oftast självständighet i sitt arbete.
Utgår alltid från egna idéer och visar alltid eget initiativ och ansvar. Arbetar helt och hållet självständigt.
Materiel, tekniker och metoder
Har svårt att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.