👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik och närområdet, åk 1

Skapad 2017-10-31 14:30 i Victoriaskolan Grundskolor
Ett exempel på hur vi kan göra våra planeringar.
Grundskola F – 3 Matematik SO (år 1-3)
Både i skolan och på fritiden behöver du ibland vara ute i trafiken tillsammans med andra barn och vuxna. Då är det viktigt att du kan en del om trafikregler och hur du ska bete dig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Trafik och närområdet

 

Det här ska du lära dig:

 • hur man rör sig säkert i trafiken, i området runt skolan och på din skolväg
 • känna igen vanliga symboler i närmiljön och vad de betyder (skyltar och vägmärken)
 • reflexer
 • att följa och tillverka enkla kartor
 • vilka yrken och verksamheter som finns i området runt skolan
 • två- och tredimensionella former som du stöter på i vardagen

Så här kommer vi att arbeta:

 • fältstudier och observationer i närområdet
 • faktainhämtning genom film och text 
 • dokumentation enskilt och i grupp

 
Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

 • aktivt deltagande vid genomgångar i klassrummet och under observationer utomhus 
 • vid flera tillfällen under temaperioden kommer du få redovisa för vad du lärt dig i text och bild 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

Ma SO
Trafik och närområdet

So
Ma
Jag ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag kan använda grundläggande geometriska begrepp för att beskriva geometriska objekts egenskaper.
Jag identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö.
Jag kan använda vanliga lägesord för att beskriva var föremål befinner sig i rummet.
Jag ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Jag gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, och rumsliga begrepp.