Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation åk 6 - faktatext

Skapad 2017-10-31 15:25 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik Biologi Kemi NO (år 1-3)
Du ska göra en presentation om din faktatext. Glöm inte att ta tid på dig själv när du övar presentationen. Du ska prata i minst 1 minut och max 3 minuter. Använd lärandematrisen när du tränar och titta på de sakerna du ska tänka på under presentationen, t.ex. flytet, ordningen, blicken, kroppsspråket, tonhöjd och tempo. LYCKA TILL

Innehåll

Lärandematris 

Matriser

NO Fy Sv Bi Ke
Muntlig presentation åk 6 - faktatext

Jag...

-------->
-------->
-------->
Berättandet
... berättar lite om alla delar med hjälp av min mindmap eller stödord så att klasskamraterna förstår det mesta.
... berättar mycket om alla delar med hjälp av min mindmap eller stödord så att klasskamraterna förstår det mesta.
... berättar lite om alla delar med hjälp av min mindmap eller stödord utan att stanna upp med en ordning som gör det lätt för klasskamraterna att förstå innehållet.
Talet
... talar oftast rätt så starkt, tydligt och långsamt under det mesta av presentationen.
... talar rätt så starkt, tydligt och långsamt under hela presentationen.
... talar rätt så starkt, tydligt och långsamt under hela presentationen och ändrar ibland tonhöjd och tempo när jag pratar.
Blicken
... tittar ibland upp på publiken.
... tittar ofta upp på publiken
... tittar mestadels på publiken.
Kroppsspråket
... har oftast kontroll över mina kroppsrörelser.
... har hela tiden kontroll över mina kroppsrörelser.
... har hela tiden koll på mina kroppsrörelser och använder ibland händer eller kropp för att förklara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: