Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sö: Hur Sverige styrs åk 8 v.34-41

Skapad 2017-11-01 10:58 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad kännetecknar en demokrati? Hur kan det se ut i en diktatur? Vilka politiska ideologier ligger bakom våra partier som finns idag? Detta är några frågor som vi kommer att arbeta med under arbetsområdet.

Innehåll

Inledning 

I detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med hur Sverige styr och vilka olika uppgifter riksdagen och regeringen har. Men för att förstå hur Sveriges politiska system fungerar behöver vi börja med att lära oss hur en demokrati och diktatur fungerar och vilka politiska ideologier ligger till grunden för våra politiska partier som finns i Sverige idag. 

Del 1: Demokrati och politiska ideologier ca 34-36

Arbetssätt Clio

- gemensam läsning i texthäftet

- sammanfattningar enskilt och helklass 

- arbetsuppgifter kopplade till texten 

Uppgifter 

- frågor till texten 

- fundera och resonera frågor 

- resonerade text demokrati - diktatur  

Kunskapskrav: 

- Demokrati

- Värdera och uttrycka åsikter 

- Påverka och påverkas 

Del 2: Hur Sverige styrs v. 37-41

Arbetssätt Clio

- gemensam läsning i Clio

- sammanfattningar enskilt och helklass 

- arbetsuppgifter kopplade till texten 

- använda begrepp

Uppgifter 

- frågor till texten 

- fundera och resonera frågor 

- avslutas med ett prov

Kunskapskrav: 

- samhällsstrukturer 

- undersöka samhällsstrukturer 

- använda begrepp

Uppgifter

 • Genomgång Clio

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: