Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2017-11-01 13:09 i Västra skolan Falun
Vi kommer att arbeta med noveller på olika sätt bl.a. genom att läsa en novell och svara på frågor, därefter paruppgift och slutligen skriver ni en egen novell som först bearbetas genom respons från kamrater för att slutligen lämnas in för bedöming.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer arbeta med noveller och lära oss om novellens typiska "ingredienser", läsa noveller, både äldre klassiker och nyskrivna, samt se novellfilmer för att du ska lära dig mer om texttypen. Arbetet kommer också innehålla begreppet gestaltning och du ska själv skriva en novell med gestaltningar och uppbyggnad enligt genren.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur (…)

 • anpassa språket efter olika syften (…) och sammanhang

 • välja och använda språkliga strategier

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv (...)

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (…)

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (...)

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar (…)

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsmässigt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och dess verk (…)

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor (…) Ords och begrepps nyanser och värdeladdningar.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå, tolka och diskutera det lästa

 • skriva en novell enligt genrens uppbyggnad

 • kunna bearbeta, förbättra och ändra den skrivna texten

 • kunna använda stavningsregler, skiljetecken

 • känna till några betydelsefulla författare och dess verk inom novellgenren

 • kunna använda ord och begrepp som uttrycker känslor, ger nyanser och värdeladdningar

 Arbetssätt

Genomförande

Du kommer få

 • lära dig vad som kännetecknar genren noveller

 • läsa noveller (både tyst och högt i grupp)

 • titta på novellfilmer

 • samtala om och diskutera novellerna
 • svara skriftligt på frågor om någon av novell du läst
 • skriva en novell 
 • ge och ta emot respons

Redovisning

 • samtal och diskussion kring noveller

 • skriftliga svar på frågor som berör de noveller du läst
 • skriva en egen novell

 • skriftlig respons

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • läsa noveller

 • göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av novellers innehåll, tema och budskap

 • använda egna erfarenheter för att tolka noveller

 • skriva en novell med passande innehåll och språk

 • ge och ta emot respons

Matriser

Sv
Moment: Novellarbete

>
>>
>>>
Skrivregler
har en viss variation i ordval men använder mest vardagliga ord. har en meningsbyggnad som är enkel men i stort sett korrekt. Kommatecken i stället för punkt förekommer. gör en del fel när det gäller stavning och skrivregler. blandar tempus, ibland i samma stycke.
anpassar språket till uppgiften med både enkla och svårare ord. strävar efter varierad början på meningarna samt en omväxlande meningsbyggnad där meningarna knyts ihop med bindeord, gör få fel när det gäller stavning och skrivregler. använder rätt tempus men ibland kan jag byta tempus i ett nytt stycke.
har ett varierat och precist ordval och håller, på ett tydligt sätt, samma stil texten igenom. har en varierad och korrekt meningsbyggnad. gör inga eller ytterst få formella fel. använder rätt tempus.
Bearbeta text
försöker bearbeta mina egna texter genom att tex läsa dem högt.
arbetar medvetet med mina texter för att förbättra dem.
arbetar medvetet med mina texter och en tydlig utveckling i dem syns.
Textens genre
planerar och följer instruktioner för genrens förutsättningar och min text liknar andra texter av samma slag. Novellen innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
planerar och följer instruktioner för genrens förutsättningar och har några egna idéer. Novellen innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad så som parallellhandling, tillbakablickar eller cirkelkomposition.
planerar och följer instruktioner för genrens förutsättningar på ett levande sätt och har egna kreativa lösningar. Novellen innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad så som parallellhandling, tillbakablickar eller cirkelkomposition.
Responsarbete
Ger respons som i viss mån hjälper kamraten att förbättra sin text.
Ger tydlig respons som hjälper kamraten att förbättra sin text.
Ger tydlig och utförlig respons som hjälper kamraten att förbättra sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: