👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och Nordiska språk

Skapad 2017-11-01 13:12 i Ilsbo skola Nordanstig
De språk som räknas som minoritetsspråk i Sverige och de språk som räknas till de nordiska språken
Grundskola 4 – 5 Svenska
Vi kommer att prata om och lyssna till de språk som räknas som våra minoritetsspråk och historien kring dessa språk men också kring de nordiska språkens utveckling

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • se på film om de olika språken
 • lyssna på andra språk
 • läsa texter enskilt och i grupp
 • arbeta med fördjupningar om något språk/språkgrupp 


 

Vi kommer att bedöma...

 • din förmåga att söka, samla och sammanställa fakta om ett språk
 • din förmåga att arbeta källkritiskt
 • din förmåga att ge exempel på minoritetsspråk
 • din förmåga att diskutera kring språk

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Minoritetsspråk och Nordiska språk

lägre
>
>
högre
Söka och bearbeta information
Behöver träna mer.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och resonemang om informationens användbarhet..
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
sammanställa information
Behöver träna mer.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina smmanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
samtala och diskutera
Behöver träna mer.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet väl
minoritetsspråk
Behöver träna mer.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk och ge exempel på tydligt språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk och ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk och ge exempel på tydligt språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk