👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAKK - Ett språk

Skapad 2017-11-01 13:21 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi vill lära barnen att använda tecken som kompletterande kommunikation, dels för att förstärka det vi säger, och för att vissa barn faktiskt behöver det för att kunna utveckla språket lättare.

Innehåll

Mål - Vi vill få alla barnen att kunna förstå varandra oavsett språk, vi vill därför använda tecken för att vara extra tydliga mot dem, så att de lättare lär sig vad vi menar i de olika sammanhangen och situationerna vi stöter på i förskolan. 

Syfte - meningen med att använda oss av takk är att skapa ökad förståelse mellan de olika språken barnen använder sig av här på förskolan. Oavsett vilket språk du talar så är tecken likadant för alla. Syftet är också att underlätta språkutvecklingen för de små. 

Hur -Personalen här på Giraffen har påbörjat en TAKK-kurs, där har vi fått mycket material som vi använder oss av vid samlingar i verksamheten. Vi introducerar några tecken varje vecka för barngruppen, mest tecken angående matsituation, påklädning, och toalettbesök. 

Under veckans gång repeterar vi Veckans valda tecken så att barnen verkligen lär sig. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016